Senin, 23 Juni 2008

MUDZAKARAH MASTURAT

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR


MUDZAKARAH MASTURAH


ADA 7 BAGIAN PENTING DALAM USAHA MASTURAH


1. Pentingnya usaha masturah

2. Tujuan usaha masturah

3. Target usaha masturah

4. Maqomi masturah

5. Persyaratan keluar masturah

6. Program jama`ah keluar masturah

7. Nusrah jama`ah masturah


5 TARGET USAHA MASTURAH


1. Hidup ta`lim di rumah

2. Hidup sederhana

3. Banyak waktu untuk amal agama, mempersingkat untuk keperluan lain

4. Memiliki akhlak yang baik / berkhidmat

5. Menjadi da`iyah / selalu berbicara agama


MAQOMI MASTURAH


1. Ta`lim rumah

2. Ta`lim muhallah


MUDZAKARAH – MUDZAKARAH DI DALAM PROGRAM


1. 6 sifat sahabat ( six point )

2. 20 usul – usul da`wah

3. Maqomi rijal

4. Maqomi masturah

5. Mendidik anak secara Islam

6. Da`wah iman yakin

7. Adab safar ( perjalanan )

8. Adab rumah tangga

9. Adab mandi dan tandas ( sewaktu-waktu )KERANGKA KERJA MASTURAHAZAS KERJA MASTURAH


كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّـاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِااللهِ.


• Dari Abu Sa`id Al-Khudri r.a, saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa melihat kemungkaran dilakukan dihadapannya, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya, jika tidak mampu maka hendaklah mencegah dengan lidahnya, dan jika tidak mampu maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa`I – At-Targhib ).

• Anjuran Masyeikh yaitu keharusan dan kehati-hatian.


MAKSUD DAN TUJUAN


• `Alimah ( berilmu )

• Zahidah ( sederhana )

• `Abidah ( ahli ibadah )

• Murabbiyah ( pendidik )

• Khaddimah ( berkhidmad )

• Da`iyah ( penda`wah wanita )


TUJUAN : Kepentingan Kerja Masturah

• Wanita pertama masuk Islam adalah wanita ( korban harta ) – Khadijah r.ha

• Yang mati syahid pertama adalah wanita – Sumayyah r.ha

• 2 orang khalifah masuk Islam karena wanita – Fathimah r.ha dan Saudah r.ha

• Yang menghidupkan usaha da`wah yang telah lama tidur adalah wanita


TERTIB MASTURAH :

Tertib umum :

• Dikontrol oleh markaz

• Tidak boleh bawa anak

• Muhrim hakiki suami

• Harus diketahui kemana tujuannya

• Garis taqwa ( jaga suara )

Tertib Khusus :

• Full hijab dari rumah

• Kemauan sendiri

• Hafal 6 sifat sahabat dan uraiannya

• Hafal 10 surat terakhir dalam Al-Qur`an dll.


KERJA MASTURAH 24 JAM


Waktu Khuruj :

• 6 sifat sahabat setelah subuh cukup satu mutakallim ( tidak bergilir )

• Sebelum dhuha 6 sifat sahabat secara bergilir

Di Rumah :

• Semua pesanan bagi wanita ( 6 pesanan ) diamalkan selama 24 jam.


KUNCI KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT

DALAM SUNNAH ADA KEJAYAAN

DILUAR SUNNAH TAK ADA KEJAYAAN

Tujuh Tantangan Dalam Da`wah

1. Didustakan

2. Dikatakan Orang Gila

3. Dikatakan Tukang Sihir

4. Diboikot

5. Disakiti

6. Diancam

7. Di remehkan

ALLAH KUASA MAKHLUK TAK KUASA

DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA - LAMANYA

MAKSUD HIDUP DA`WAH

TUJUAN HIDUP AKHIRAT

MENCARI RIDHA ALLAH S.W.T

MENCARI RIDHO RASULULLAH S.A.W

MENCARI RIDHO SUAMI


1 X 24 JAM AMALKAN SUNNAH

INI ADALAH PINTU MASUK KE SURGA

AMAL MAQOMI WANITA ( MASTURAH )

Salah satu maksud masturah dikeluarkan adalah untuk membentuk fikir agama, karena setiap hari wanita selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga fikirnya hari-hari hanya urusan dunia. Oleh karena itu dengan keluar ke jalan agama diharapkan setelah pulang ke rumah dapat membawa fikir agama untuk bekal menghadap Allah swt, sehingga akan menjadikan wanita tersebut asbab hidayah dengan beberapa amalan yang perlu wujud dalam rumah :

1. Menjadi `Alimah : wanita yang berilmu dengan menjaga ta`lim secara istiqamah

? Ta`lim adalah perintah Allah awt dan salah satu sunnah Rasulullah saw

? Ta`lim adalah roh agama

? Ta`lim adalah salah satu pintu gerbang masuknya agama ke dalam rumah.


2. Zahidah : hidup sederhana

? Hidup sedehana adalah salah satu sunnah cara hidup Rasulullah saw.

? Dengan hidup sederhana hisab akan mudah dan ringan

? Sederhana pakaian, makanan, perumahan, perabotan, penampilan dll.


3. `Abidah : Ahli ibadah, menjaga shalat di awal waktu, dzikir pagi petang, semua pekerjaan rumah selalu diiringi dengan dzikir, istiqamah baca Al-Qur`an dan berusaha untuk selalu mengkhatamkannya, shalat-shalat sunat,puasa wajib dan puasa sunat serta gemar bersedeqah.


4. Murabbiyah : Sebagai guru yang mendidik anak – anak secara Islam sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw ;

? Karena anak adalah amanah dari Allah swt

? Tarbiyatul adab : jaga ada-adabnya

? Tarbiyatul jasad : badan, pakaian dan makanan

? Tarbiyatul wiladhah : setelah melahirkan

? Tarbiyatul Diin : Agama, kenalkan agama sejak anak-anak masih kecil, latih untuk selalu takut hanya kepada Allah swt, tanamkan pada anak Cinta Allah dan RasulNya, cinta saudara dll.

5. Khaddimah : Selalu berkhidmat untuk suami dan anak – anak dalam setiap menunaikan keperluan dan kebutuhan suami dan anak-anak serta setiap tamu yang datang ke rumah dengan ikhlas karena Allah swt.


6. Da`iyah : Mengajak manusia untuk selalu ta`at kepada Allah swt dan kepada Rasulullah saw dengan menanamkan iman yakin kepada kampung akhirat, dll.


AMAL MAQOMI LAKI – LAKI ( RIJAL )

1. Musyawarah harian dan markaz

2. Ta`lim masjid dan ta`lim rumah

3. 2 ½ jam setiap hari

4. Jaulah I dan jaulah II setiap minggu

5. Jaga nisab setiap bulan keluar 3 hari


PENTINGNYA MASTURAH KELUAR DI JALAN ALLAH

? Pemimpin keluarga adalah suami tetapi pemimpin rumah tangga adlaah istri

? Ibu adalah madrasahnya anak-anak

? Ibu adalah universitas terbesar bagi anak-anaknya, sikap dan cara berfikir ibu sangat besar pengaruhnya bagi anak dan penghuni rumahnya, keluarganya dan lingkungan tetangganya.

? Karena itu sangat penting bagi wanita untuk mempunyai pengetahuan dan fikir agama.

? Apabila di rumah, ibu selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah, memasak dll sehingga sulit untuk belajar agama dengan benar.

? Apabila kita keluar di jalan Allah, maka kita akan berada dalam suasana yang berbeda, terlepas dari urusan dunia, sehingga kita dapat belajar agama dengan benar, dan Insyaallah fikir agama bisa masuk dalam hati kita.

? Dan apabila pulang ke rumah, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menanamkan fikir agama kepada anak-anak kita, pembantu-pembantu kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita dan siapapun yang bertemu dengan kita.

? Di akhirat kelak kita akan di soal / ditanya tentang : shalat kita, puasa kita, zakat kita dan amal perbuatan lainnya.

? Sebagai muslim, baik laki-laki maupun wanita mempunyai tanggung jawab da`wah, maka wanita pun akan diminta pertanggungjawabannya mengenai da`wah.

? Dari rumah yang ibunya mempunyai fikir agama, maka akan lahir anak-anak yang shaleh dan shalehah.

? Dari kisah-kisah para nabi, dapat dilihat dari istri nabi yang tidak punya fikir agama seperti nabi Nuh as. Beliau berda`wah selama 950 tahun hanya mendapat pengikut 83 orang. Anaknya menjadi kafir, kaumnya dimusnahkan oleh Allah swt.

? Nabi Luth as., istrinya menentang da`wah, anaknya menjadi kafir, kaumnya juga dimusnahkan oleh Allah swt.

? Sebaliknya nabi Ibrahim as., istri-istrinya adalah wanita yang punya fikir agama, sehingga beliau mendapat banyak pengikut dan dari keturunannya lahir nabi Ishaq as., nabi Yusuf as., nabi Daud as., nabi Sulaiman as., nabi Isa as., dan dari Siti Hajar lahir nabi Ismail as., yang dari keturunannya lahir nabi Muhammad saw.

? Demikian pula istri-uistri Rasulullah saw mampunyai fikir agama, terutama Khadijah r.ha yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya untuk penyebaran agama allah swt, dan beliaulah yang selalu menghibur, mendorong suaminya untuk si`arnya Islam, sehingga kurang lebih 23 tahun Nabi berda`wah, seluruh jazirah Arab masuk Islam.

o Setelah nabi wafat perjuangan da`wah dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan pengertian dan dorongan para istrinya sehingga tidak beberapa lama 2/3 belaha zaman inipun kerja da`wn bumi menjadi Islam.

? Demikianlah semua ini berkat pengaruh dn fikir kaum wanita.

? Seorang wanita sholehah lebih baik dari 70 aulia, sedangkan wanita yang akhlaknya buruk lebih jahat dari 1000 laki-laki yang jahat dan dia akan menyeret 4 laki-laki keneraka jahannam yaitu :1. suaminya, 2. Bapaknya, 3. Saudara laki-lakinya, 4. Anak laki-lakinya.

? Di zaman ini kerja da`wahpun dimulai dari seorang wanita yang punya fikir agama yaitu nenek Maulan Ilyas rah.a. Beliau ingin mempunyai keturunan yang mempunyai fikir agama, maka dinikahkanlah putrinya dengan seorang ulama dan darinya lahirlah Maulana Ilyas rah.a.

? Jadi sangat perlu sekali wanita ikut ambil bagian dalam usaha da`wah ini.

? Agama akan sangat lambat sekali perkembangannya apabila para wanitanya tidak ikut usaha da`wah.

? Ibarat pedati yang mempunyai roda sebelah, maka jalannya pun akan lama atau seperti seekor burung yang sayapnya patah sebelah.

Jadi pentingnya wanita ikut usaha da`wah karena :

1. Da`wah Rasul pun langsung kepada istrinya

2. Agama Islam tersebar di zaman khulafurrasyidin, 2 orang khalifah masuk Islam dengan asbab wanita, yaitu : Umar r.a asbabnya adalah adiknya Fathimah binti Khattab r.ha dan Usman r.a asbabnya adalah bibinya Saudah r.ha.

3. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, jumlah anak-anak lebih banyak dari wanita, dengan asbab ambil usaha da`wah maka rahmat Islam akan tersebar keseluruh alam.

4. Orang – orang kebathikan memanfaatkan wanita untuk promosi dunia.

5. Apabila wanita paham agama akan rela berkorban habis-habisan. Seperti Siti Khadijah r.ha dan Sumayyah r.ha.

6. Satu do`a seorang wanita shalehah lebih baik daripada do`a 70 wali. Tetapi satu wanita jahat lebih rusak daripada 1000 laki-laki jahat.


5 TERTIB UMUM MASTURAH DAN PERSIAPAN MASTURAH KELUAR DI JALAN ALLAH

1. Menggunakan garis taqwa ( memakai full hijab / purdah )

2. Tidak ada amir untuk masturah, amir hanya dari kaum laki-laki

3. Tanggung jawab masturah adalah tanggung jawab semua jumidar ( oleh karena itu jumidar harus tahu kerja masturah )

4. Kerja masturah harus terkontrol dan terkendali

5. Semua kerja masturah hanya boleh berjalan dengan hasil musyawarah laki-laki.

Persiapan Masturah Keluar Di Jalan Allah :

1. Tafakut

2. Masturah yang hamil 4 – 8 bulan boleh keluar masturah

3. Anak wanita full hijab, anak wanita dengan ibunya, anak laki-laki dengan bapaknya

4. Anak adalah amanah, tapi agama adalah amanah yang paling besar

5. Keluar tanpa membawa anak lebih mujahadah.

Route :

1. Lihat kondisi jama`ah, jika jama`ah baru harus keluar ditempat yang sudah 40 hari masturah

2. Amir sudah pernah 4 bulan, masturah sudah beberapa kali 3 hari

3. Bila jama`ah sudah berpengalaman, maka kirim ke daerah baru

4. Tempat baru harus ditinjau jangan hanya lewat telepon

5. Kalau ada takaza ke tempat baru harus ada orang lama

6. Harus ada pengecekan :

? Istrinya siap atau tidak, sudah ikut ta`lim atau belum, keinginan istri atau tidak.

? Rumah selama ditempati masturah betul-betul di infakkan

? Jalur rumah dua pintu ( depan dan belakang )

? Kondisi rumah ada ruangan khusus ta`lim, mulakot dan bayan

? Dapur terpisah agak jauh / terhijab oleh dinding sehingga ketika masak tidak terganggu

? Kamar mandi I dan II terpisah

? Tempat wudhu harus diluar, sebaiknya disediakan banyak seperti di masjid

? Tempat jemuran pakaian tidak terlihat oleh laki-laki

? Sandal disimpan supaya tidak terlihat oleh laki-laki.

ADAB – ADAB RUMAH YANG DITEMPATI MASTURAH

1. Tidak ada terpajang gambar-gambar makhluk hidup, seperti anjing dan patung-patung, karena malaikat rahmad tidak akan memasuki rumah yang ada unsur tersebut.

2. Full hijab, dari luar tidak bisa melihar ke dalam, dari dalam tidak bisa melihat keluar, termasuk pintu juga pakai hijab / tabir.

3. Pajangan ditutup atau disembunyikan

4. Ada tempat I dan II yang tertutup

5. Ada tempat bayan

6. Semua anggota keluarga yang laki-laki tidak boleh masuk ke dalam rumah selama rumahnya ditempati masturah

7. Tuan rumah sudah pernah keluar, minimal 3 hari ( supaya di rumah tersebut hidup suasana agama, sehingga layak ditempati masturah ).

8. Harus dibentuk hirosah ( security ) kalau jarah rumah dengan masjid agak jauh ( 1 orang anshar dan 1 orang muhajirin )

9. Ketika rombongan datang ke lokasi, maka 2 orang rijal memeriksa ke dalam rumah, kalau belum siap perlu dibetulkan dulu, masturah menunggu di dalam mobil.

10. Hidayah akan turun dengan hijrah dan nusrah, nusrah yang paling tinggi nilainya, menyediakan rumah untuk ditempati masturah.

11. Yang mengetuk pintu / bayan siap dimulai ialah petugas istiqbal dengan mengetuk 3 kali.


Dua hal yang tidak dapat ditawar :

1. Hijab, hijab rumah dan hijab masturah

2. Muhrim bagi masturah yang keluar.

16 ( ENAM BELAS ) USUL DA`WAH

4 Hal Yang Diperbanyak

1. Da`wah

2. Ta`lim Wata`lum

3. Dzikir Ibadah

4. Khidmat


4 Hal yang Dikurangi

1. Kurangi masa makan dan minum

2. Kurangi masa tidur dan istirahat

3. Kurangi keluar masuk tandas, berhias dan mengurus diri

4. Kurangi bicara sia-sia.


4 Hal Yang Ditinggalkan

1. Jangan mengharap kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah swt

2. Jangan meminta kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah

3. Jangan menggunakan barang orang lain tanpa izin

4. Jangan boros / mubazir


4 Hal Yang Tidak Boleh Disentuh

1. Masalah khilafiyah / perbedaan mazhab

2. Masalah politik

3. Kedudukan / pangkat / sumbangan

4. Aib masyarakat.


6 SIFAT SAHABAT


MUQADDIMAH

? Allah swt meletakkan kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna seperti yang di bawa oleh Rasulullah saw.

? Umat pada saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna

? Para sahabat r.hum telah dapat mengamalkan agama yang sempurna karena mempunyai sifat-sifat yang memberi kekuatan untuk mengamalkan agama secara kaffah. Enam sifat para sahabat itu adalah :


1. Yakin terhadap kalimah thayyibah, لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهَ مُحَمَّدٌرَّسُوْلُاللهِ

2. Shalat khusu` wal khudu`

3. Ilmu ma`a dzikir

4. Ikramul muslimin

5. Tashhihunniyah

6. Da`wah dan Tabligh


Setiap sifat dipelajari arti, maksud, fadhilah dan cara mendapatkannya.


1. Sifat Pertama : Kalimah Thayyibah, Yakin akan kalimah thayyibah :

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

Artinya :

1. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah swt.

2. Baginda Muhammad saw adalah utusan Allah


Maksud no. 1 : “Mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita.


Fadhilahnya :َ

Mafhum hadits :

? “Dari Abu Dzar r.a berkata, nabi Muhammad saw bersabda : Tidak ada seorang hambapun yang mengucapkan “Laailaahaillallaah “ kemudian ia mati atas keyakinan tersebut kecuali dia masuk Surga. ( H.R Bukhari )

? Dari Abu Bakar Siddiq r.a berkata, Nabi Muhammad saw bersabda : Barangsiapa bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. ( H.R Abu Ya`la )

? Dari Ali r.a berkata, Nabi Muhammad saw bersabda, allah swt berfirman dalam hadits Qudsi, “ Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang hak disembah selain aku. Barangsiapa yang mengajui keesaan-Ku, maka dia masuk dalam benteng-Ku. Barangsiapa yang masuk dalam benteng-Ku, maka dia selamat dari azab-Ku. (H.R Sairoji ).


Cara Mendapatkannya :

? Menda`wahkan fadhilah-fadhilah iman

? Latihan iman dengan membentuk halaqah-halaqah yang mebicarakan rukun iman

? Berdo`a agar diberi hakikat iman.


Maksud dari no. 2 :

Nabi Muhammad saw adalah utusan allah , maksudnya : Meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat dengan mengikuti Rasulullah saw secara keseluruhan.


Fadhilahnya :

Mafhum Hadits :

? Dari Itban Ibnu Malik r.a dari nabi Muhammad saw bersabda : Tidak akan masuk neraka atau dimakan oleh api neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya saya ( محمّد) saw. Adalah utusan Allah. ( H.R. Muslim ).

? Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad saw. Barsabda : Barangsiapa berpegang teguh dengan seluruh sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang mati syahid. (H.R. Thabrani )

? Dari iIbnu Abbas r.a berkata, Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa berpegang teguh pada sunnahku ketika rusaknya umatku maka baginya pahala 100 orang mati syahid. ( H.R. Baihaqi ).

? “Barangsiapa yang menghidupkan sunnah ku maka sungguh dia telah cinta pada ku, dan barangsiapa telah cinta pada ku maka dia bersama-sama ku di dalam surga (H.R. Tirmidzi ).

2. Sifat Kedua :صَلاَةُ الْخُشُوْعِوَالْخُضُوْعِ ( Shalat khusyu` dan Khudu` )

Artinya : Shalat dengan konsentrasi bathin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh rasulullah saw.


maksudnya : membawa sifat keta`atan yang ada dalam shalat kedalam kehidupan sehari-hari.


Fadhilahnya :

? sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar [ Al-Ankabut : 45 ]

? Carilan pertolongan Allah ddengan sabar dan shalat. Sesungguhnya shalat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusu`. [Al-Baqarah : 45 ]

? Dari Anas r.a berkata, Rasulullah saw bersabda : Shalat adalah peyejuk mataku ( H.R Nasa`i )

? Jabir ibnu Abdullah r.a meriwayatkan bahwa nabi saw bersabda : Kunci surga adalah shalat dan kunci shalat adalah bersuci / wudhu. (Musnad Ahmad)

? Ali r.a meriwayatkan bahwa perkataan terakhir Rasulullah saw adalah ashshalah..ashshalah! Takutlah kepada Allah mengenai apa yang kamu miliki [ hamba sahaya mu] dan orang-orang yang dibawah penjagaanmu. [H.R. Abu Daud ]

Cara Mendapatkannya :

? Da`wahkan pentingnya Shalat

? Latihan : - Memperbaiki zhahir shalat

- Menghadirkan Keagungan shalat

- Belajar menyelesaikan shalat dengan shalat

? Berdo`a agar diberi hakikat shalat khusu` dan khudu`


3. Sifat Ketiga : Ilmu Ma`a Dzikir

Artinya :

Ilmu : Semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah saw.

Dzikir : Mengingat Allah sebagaimana keagungan Allah swt.

Maksudnya : Mengamalkan perintah-perintah Allah swt pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah kedalam hati kita serta ikut cara Rasulullah saw.


Fadhilahnya Ilmu :

عَنْ مُعَـاوِيَةَ لاضي الله عنه يَقُوْلُ : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول : من يرد الله به خيرا يفقّه فى

الدّين وانّمـا انـا قـاسم والله يعطى .


? Mafhum Hadits : Dari Mu`awiyah r.a berkata, saya mendengar Nabi saw. Bersabda : Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan dalam agama, saya hanya membagi dan Allah yang memberi ( H.R Bukhari )

عن ابى ذرّ رضي الله عنه قـال : قـال لى رسول الله ضلّى الله عليه وسلّم : يـا ابـا ذر ! لاأن تغدو

فتعلّم ايّة من كتـاب الله خيرلك من ان يصلّى مـاءة رككعة ولاأن تغدو فتعلّم بابا من العلم عمل به

او لم تعمل خير من ان تصلّى الف ركعة .

? Mafhum Hadits :Dari Abu Dzar r.a, Rasulullah saw bersabda kepadaku : Ya Abu Dzar ! Sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada engkau shalat 100 rakaat. Dan engkau berangkat pagi hari untuk belajar satu bab dari ilmu baik diamalkan atau tidak, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau shalat 1000 rakaat. ( Ibnu Majah )


Fadhilah Dzikir :

عن ابى موسى رضي الله عنه قـال النبى صلّى الله عليه وسلّم , مثل الّذى يذكر ربّــه والّذى

لايذكر ربّه مثل الحى والميّت .

? Mafhum Hadits : Dari Abu Musa r.a berkata, Nabi saw bersabda : perumpamaan orang yang berdzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berdzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. ( H.R Bukhari )

قـال تعـالى : فـاذكرونى اذكركـم .

? Allah swt berfirman : Ingatlah kepada-Ku niscaya aku ingat kepadamu ( Al-Baqarah : 152 )

قـال تعـالى : الا بذكر الله تطمءنّ القلوب .

? Allah berfirman : Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang ( Ar-Ra`d 28 )

عن جـابر رصي الله عنه عن النبى صلّى الله عليه وسلّم قـال :من قـال سبحـان الله العظيم

وبحمده غرّست له نخلة فى الجنّـة .

? Mafhum Hadits : Dari Jabir r.a, Nabi saw bersabda : Barangsiapa yang membaca subhanallahil`azhiin wabihamdihi ( maha suci Allah yang tiada setara keagungannya dan segala puji bagi-Nya ), maka akan tertanam baginya sebatang pohon kurma dalam surga ( H.R Tirmidzi ).

Cara mendapatkannya :

Ilmu Fadha`il :

1. Menda`wahkan pentingnya ilmu fadha`il.

2. Latihan : - duduk dalam halaqah ilmu fadhail

- mengajak orang lain kedalam halaqah ta`lim

- menghadirkan fadhilah dalam setiap amal

3. Berdo`a supaya diberi hakikat ilmu

Ilmu Masa`il :

1. Menda`wahkan pentingnya ilmu masa`il

2. Latihan : - Duduk dalam majlis masa`il dengan para ulama

- bertanya masalah agama (baik ubudiyah / mu`amalah )

- berziarah kepada para ulama.

3. Berdo`a.

Dzikir, cara mendapatkannya :

1. Da`wahkan pentingnya dzikir

2. Latihan : baca tasbihat, shalawat, istighfar setiap pagi dan petang masing-masing 100 kali.

3. Berdo`a supaya diberi hakikat dan kelezatan berdzikir.


4. Sifat Keempat, Ikramul muslimin ( اكرم المسلميـــن )

Artinya : Memuliakan sesama muslim.

Maksudnya ; Menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak dari mereka.

Fadhilahnya :

عن ابى هريرة ؤصي الله عنه قـال : قـال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من نفس عن مسلم كربة

من كرب الدّنيـانفس الله كربة من كرب الاخرة ومن ستر على مسلم ستره الله فى الدّني والاخرة والله

فى عون العبد مـاكـان العبد في عون اخيه .

? Mafhum hadits :Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim daripada kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan akhirat.( H.R. Tirmizi ).

? Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat.

? Allah swt akan selalu menolong seorang hamba selagi dia selalu menolong saudaranya. ( H.R. Tirmidzi ).

? Mafhum Hadita ; Dari Abu Sa`id r.a , Nabi saw bersabda ; seorang pedagang yang jujur dan amanah akan berada bersama dengan nabi-nabi,shidiqin dan syuhada` ( Tirmidzi )

cara Mendapatkannya :

1. Menda`wahkan pentingnya ikramul muslimin

2. Latihan :

? Minimalnya memberi salam baik kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal.

? Menyayangi yang muda, menghormati yang tua dan memuliakan ulama serta saling menghargai terhadap sesama.

? Berbaur dengan orang yang berbeda-beda watak dan prilaku.

3. Nerdo`a agar diberi hakikat akhlaknya Rasulullah saw.


4. Sifat Kelima, Tashhihunniyah ( تَصْحِيْحُ النِّيَةُ )

Artinya : Membetulkan Niat
Maksudnya : Membersihkan niat dalam setiap amalan, semata-mata karena Allah swt.


Fadhilahnya :

عن ابى امـامة الباهلى رضي الله عنه قـال : قـال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : انّ الله يقبل من العمل

الاّ مـاكـان له خـالصـا وابتغى به وجحه .

? Mafhum hadits ; Dari Abu Umamah Albahili r.a berkata, Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya Allah swt tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlash dan menbari ridha allah swt ( H.R. An-nasa`I )


عن ابى هريرة رضي الله عنه قـال, قـال رسول الله ص.م انّ الله لاينظر فى صوركم ولكن ينظر الى

قلوبكم واعمـالكم .


? Dari abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan rupamu, tapi Allah melihat hatimu dan amalanmu. ( H.R Muslim )

عن سعيد رضي الله عنه : عن النّبى ص.م قـال : انّمـا بنصور هذه الاُمّة بضعيفهـا بدعواتهم

وصلاتـهم واخلاصهم .


? Mafhum Hadits : Dari Sa`ad r.a berkata, Nabi saw bersabda, Hanyalah pertolongan Allah swt kepada umat ini dengan orang-orang yang lemah diantara mereka, yaitu dengan do`a, shalat dan keikhlasan mereka. ( Nasa`i.)


Cara Mendapatkannya :

1. Da`wahka pentingnya ikhlas

2. Latihan, dengan mengoreksi niat diawal beramal, ketika sedang beramal dan sesudah kira melakukan suatu amalan.

3. Berdo`a agar diberi hati yang selalu ikhlas dalam setiap beramal.


6. Sifat Keenam, Da`wah Wa Tabligh


Artinya : Mengajak dan Menyampaikan


Maksudnya :

? Memperbaiki diri dengan menggunakan waktu dan harta seperti yang telah diperintahkan Allah swt

? Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri.


Fadhilahnya :

? Allah swt berfirman, : Tiada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak ta`at kepada Allah swt dan beramal shaleh dan dia berkata, sesungguhnya saya termasuk golongan yang berserah diri. ( AF-Fushilat : 33 ).

عن ابى مسعود البدرى الانصـارى قـال : قـال رسول الله ص .م , من دلّ على خير فله مثل اجرفاعله .


? Mafhum Hadits : Dari Abu Mas`ud Al-Badri Al-Anshori berkata, Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. ( H.R Abu Daud ).


عن انس بن مـالك رضي الله عنه عن النبى ص . م : لغدوة فى سبيل الله او رحة خير من الدّني

ومـا فيـــها .

? Dari Anas r.a berkata, rasululllah saw bersabda ; sungguh sepagi dan sepetang keluar di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. ( H.R Bukhari )


عن بن عبّـاس رضي الله عنهمـا عن النبى ص . م : اذااستنفر تم فـانفروا .


? Dari Ibnu Abbas R.huma meriwayatkan, Nabi saw bersabda, apabila kamu diseru untuk keluar dijal;an Allah, maka kamu harus pergi. ( H.R Ibnu Majah )


Cara Mendapatkannya :

1. Da`wahkan pentingnya da`wah dan tabligh

2. Latihan, minimal 1 tahun seumur hidup, 40 hari sekali setahun, 3 hari setiap bulan dan 21/2 jam setiap hari.

3. Berdo`a agar diberi hakikat da`wah dan tabligh.

KESATUAN HATI

Kesatuan hati sangat dipelukan dalam jama`ah, karena nusrah / pertolongan Allah swt akan turun apabila dalam jama`ah ada kesatuan hati. Sebaliknya Allah swt tidak akan memberi pertolongan dalam satu jama`ah bila tidak ada kesatuan hati, dan ini akan berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita.

Bila dalam jama`ah ada kesatuan hati, maka orang-orang pun akan memperhatikan dan mendengarkan kita. Kesatua hati akan wujud dengan kasih sayang.


Cara Untuk Menimbulkan Kasih Sayang Diantara Kita ;

1. Rendah hati

2. Mema`afkan kesalahan orang lain

3. Selalu berprasangka baik terhadap sesama muslim. Pandang kebaikannya dan jangan pandang keburukannya.

4. Bila saudara kita berbuat kesalahan jangan ditegur di depan umum.


Umar r.a berkata, ada 3 perkara yang dapat menimbulkan kasih sayang sesama muslim:

1. Panggil nama saudara kita dengan nama yang disukainya.

2. Sebarkan salam baik pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, kecuali orang kafir / musyrik.

3. Berikan tempat yang baik untuk saudara kita, apabila duduk dalam suatu majlis.


3 Perkara yang diringankan hisabnya :

1. Orang yang mudah mema`afkan kesalahan orang lain yang berbuat jahat pada kita.

2. Orang yang mudah mema`afkan orang yang tidak ikram pada kita.

3. Orang yang memaafhan orang yang memutuskan silaturrahmi dengan kita.

Beberapa Hal Untuk Mencapai Kesatuan Hati :

1. Niat keluar untuk memperbaiki diri dan da`wah.

2. Niat dari rumah kita hendak satukan hati dengan saudara-saudara kita yang sebelumnya belum kita kenal.

3. Saat bertemu berpelukan sambil berdo`a, bersalaman sambil berdo`a dengan saudara kita dan sebarkan salam.

4. Ta`lim wa ta`lum, belajar dan mengajar dengan lapang dada dan lemah lembut.

5. Semangat mujahadah (sungguh-sungguh ingin berkorban )

6. Makan berjama`ah, tidur berjama`ah

7. Saling mema`afkan, saling bantu dalam segala hal dan bekerja sama bila ada tugas dari amir.

8. Selalu bermusyawarah bila ada sesuatu hal yang terjadi dalam jama`ah

9. Selalu berprasangka baik terhadap saudara muslim, pandang kebaikannya dan jangan pandang keburukannya.

10. Perbanyak ikrom / khidmat pada saudara kita. Orang yang paling banyak khidmat pada jama`ah dialah yang paling mulia.

11. Perbanyak dzikir.

12. Saling mengingatkan, nasehar menasehati dan selalu koreksi diri.

13. Sabar menghadapi sifat saudara kita dan saling pengertian

14. Saling membangunkan shalat tahajjud.

15. Jangan ada yang merasa lebih pandai atau lebih baik daripada yang lain.

16. Jaga kata-kata kita jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita

17. Bila ada jamaah yang tidak tertib jangan langsung ditegur, tapi sampaikan saja lewat usul-usul da`wah.

18. Do`a agar Allah melindungi kita dari gangguan syetan yang akan memecah belah hati kita.

19. Satu fikir ( fikir umat dan agama Allah )

20. Amal ijtima`I, atau bersama lebih diutamakan daripada amal infirodi /sendiri-sendiri.


FIKIR ALAM


Nabi Muhammad saw adalah nabi yang terakhir, yang diutus oleh allah swt. Untuk seluruh alam ( pembawa rahmat bagi seluruh makhluk di dunia ini

Nabi Muhammad saw mempunyai tugas khusus yakni da`wah, menyampaikan kebaikan dab mencegah kemungkaran, sebagaimana diterangkan dalam ayat suci Al-Qur`an,” Orang – orang beriman, baik laki-laki maupun wanita sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.”(At-Taubah : 71 )

Sebelumnya Allah swt. Telah mengirimkan nabi-nabi-Nya yang terdahulu untuk menyebarkan agama Allah swt. Kepada manusia di muka bumi ini agar manusia mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.


Demikianlah Nabi Muhammad saw. Adalah nabi yang terakhir yang mengemban tugas khusus yaitu tugas da`wah dan kita sebagai umatnya mempunyai tugas yang sama yaitu da`wah, baik laki-laki maupun wanita.


Nabi Muhammad saw. Adalah nabi terakhir dan nabi yang paling baik, kita umatnya yang terakhir dan umat yang terbaik.

Dikatakan dalam hadits bahwa kelak diakhirat diharamkan surga bagi nabi dan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw beserta umat beliau memasukinya terlebih dahulu.


Umat Nabi Muhammad saw adalah umat yang terbaik karena umat da`wah (mengemban tugas da`wah ), mengapa disebut paling baik / terbaik ?, karena tugas da`wah adalah tugas yang paling mulia disisi Allah swt., sampai-sampai Nabi Musa as. Pun ingin menjadi umat Muhammad saw, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah swt. Hanya nabi Isa as. Yang dikabulkan kelak menjadi umat Rasulullah saw.


Pada waktu Nabi mengerjakan haji wada`, nabi telah berkhotbah dihadapan para umatnya dan para sahabatnya, pesan beliau antara lain :

“ Hai sekalian manusia ketahuilah oleh kamu bahwa Tuhan mu satu. Kamu sekalian keturuna Adam as. Yang dijadikan dari tanah, sesungguhnya yang termulia disisi allah swt adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya.”


Kemudian Nabi menerima wahyu dari Allah swt, surat Al-Ma`idah yang intinya bahwa Allah telah redha Islam menjadi agama . Para sahabat mendengar dan membenarkan serta Nabi berpesan kepada yang mendengarkan agar menyampaikan pesan-pesan beliau kepada yang tidak hadir dan yang dialam roh.


Sejak saat itu para sahabat dan yang hadir disitu mengemban tugas untuk menyampaikan da`wah dan menyebarkan para sahabat yang kira-kira 124.000 orang keseluruh penjuru dunia, hanya 10.000 orang meninggal di Makkah, sedangkan yang lainnya meninggal di luar Makkah, seperti : Cina, Spanyol, Prancis, Roma dll.

Akhirnya kitapun demikian, mempunyai tugas yang sama dengan para sahabat Rasulullah. Bagaimana agar manusia raat kepada Allah swt dan Rasul-Nya, semua ini tergantung pada fikir dan usaha atas umat di seluruh alam.

Untuk memahami antara hubungan aagama dengan hidayah harus ada usaha setiap orang, contoh : lemparkan batu jesebuah danau, maka batu akan jatuh ketengah danau tapi riaknya bergelombang sambung bersambung keseluruh danau hingga ketepinya.


Sama halnya bila seorang muslim berda`wah pada suatu tempat dan fikir atas seluruh umat manusia, maka Allah swt akan turunkan hidayah keseluruh alam. Jadi berkembangnya usaha da`wah ini tergantung pada fikir dan usaha kita.

Contoh :

? Setelah Ka`bah dibangun oleh nabi Ibrahim as. Beliau mendapat perintah dari Allah swt untuk memanggil seluruh umat. Beliau meresa bingung karena tidak mampu bagaimana untuk memanggil seluruh umat yang sekian banyaknya untuk datang ke Ka`bah, Allah swt berfirman : Kerjakanlah perintah-Ku ( hanya memanggil dan menyampaikan ), Akulah yang akan menyebarkan suaramu keseluruh umat di alam ini.”

? Demikianlah ketika nabi Ibrahim a.s menyeru suaranya, Allah sampaikan keseluruh penjuru dunia dan juga pada ruh-ruh manusia, ini terbukti setiap tahun dari berbagai penjuru dunia manusia berbondong-bondong menunaikan ibadah haji.


Jadi pada dasarnya kita umat nabi yang terakhir disuruh menyampaikan walau hanya 1 ayat saja, sedangkan hidayah adalah Allah yang akan turunkan pada orang yang Dia kehendaki.


Lita harus berdo`a kepada Allah swt bagaimana agar kita mempunyai fikir yang sama dengan fikirnya nabi dan rapa sahabatnya.

Jadi :

? Fikir nabi adalah fikir kita

? Kerja nabi adalah kerja kita

? Tugas nabi adalah tugas kita

? Cemas nabi adalah cemas kita

? Risau nabi adalah risau kita.


Setiap saat nabi selalu risau pada umatnya, demikian pula kita hendaknya selalu cemas dan risau pada umat yang besar ini. Sewaktu nabi hendak wafat nabi selalu risau pada umat ( ummati-ummati, ashsholah,an-nisa`-annisa` ).

Kita harus selalu risau dan fukir setiap saat bahwa setiap detik ada orang – orang yang mati tanpa menyebut kalimat “Laailaahaillallaah”, sehingga mereka dilemparkan ke nerakanya Allah swt, bagaaimana kalau ini semua terjadi pada saudara-saudara kita ?

Dan kitapun harus ada fikir bagaimana saudara-saudara kita muslim yang ada di negara-negara Islam yang saat ini sedang tertindas kehidupannya. Bagaimana saudara muslim kta yang saat ini belum mengamalkan sunnah-sunnah nabi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita baik itu muslim ataupun non-muslim agar Allah turunkan hidayah kepada mereka, hingga mereka masuk ke dalam Islam secara Kaffah.

Perlu diketahui, kerja agama penting untuk kesempurnaan agama.

Jika kita punya fikir atas seluruh umat manusia setiap usaha yang kita lakukan ( da`wah ) akan diterima oleh Allah swt sebagai perantara turunnya hidayah.

Umat Islam sekarang ini banyak dihinakan karena banyak yang tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kita semua ( laki-laki dan perempuan ) mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama yakni da`wah, Da`wah adalah kerja yang sangat disukai Allah dan kedudukannya sangat tinggi dan mulia disisi Allah, dibandingkan dengan amalan apapun. Dengan sering da`wah maka iman akan naik, tentunya kerja ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Usaha da`wah ini memerlukan pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit. Fikir sesaat tenteng agama Allah lebih baik dari 70 tahun ibadah .


3 Perkara Untuk Mendapatkan Fikir Alam :

1. Do`a, agar Allah swt memberikan kekuatan fikir alam pada kita untuk umat seluruh alam.

2. Kita harus selalu berfikir, bahwa setiap detik ada orang yang mati tanpa kalimah iman,sehingga mereka dilemparkan ke neraka.

3. Fikir, bagaimana saudara-saudara muslim yang hidupnya miskin, lemah iman, sedikir saja dorongan dan bantuan dari orang non-muslim dapat menjerumuskan pada malapetaka kekafiran.


Allah swt akan menjaga diri kita apabila dalam diri kita ada 3 sifat :

1. Setiap saat, risau pada umat bertambah dalam fikir kita, fikir Islam dan non Islam.

2. Beri da`wah ifrirodi setiap waktu, dengan demikian kita bahu membahu menyelesaikan masalah umat.

3. Kasih sayang dapat bertambah pada setiap muslim tiap hari bertambah. Kasih sayang dapat bertambah kalau kita tidak melihat kelemahan atau kekuranga saudara kita, pandanglah selalu kebaikannya. Rasul bersabda, “Tidak sempurna iman seseorang sebalum menyayangi orang lain seperti dia menyayangi dirinya sendiri.”

FADHILAH TA`LIM DAN ADAB-ADABNYA


Ta`lim wata`lum artinya belajar dan mengajar.

Maksud dan tujuannya :

1. Untuk memasukkan nur kalamullah dab nur sabda Rasulullah saw kedalam hati kita

2. Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah saw

3. Untuk mencari Ridha allah swt

4. Untuk mengerti nilai-nilai amal

5. Menghubungkan antara ilmu dan amal

6. Yntuk mengingat kembali perintah allah swt dan larangan-Nya

7. Untuk menggairahkan kita dalam beramal

8. Mendapatkan berkah majlis

9. Merupakan taman-taman surga di dunia.


Fadhilahnya :

Barangsiapa yang duduk dalam majlis ta`;im, maka Allah swt yang berikan :

1. Diberikan sakinah / ketenangan jiwa

2. Dicucuri rahmat

3. Dikerumuni para malaikat mulai dari permukaan bumi hingga kelangit Allah swt

4. Malaikat yang hadir akan memintakan ampun kepada Allah swt untuk orang yang hadir di majlis ta`lim.

5. Orang yang mamudahkan langkahnya ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga.

6. Semua benda-benda yang hidup dan yang mati yang dilewati orang menuju majlis ilmu akan memintakan ampun untuknya kepada Allah swt.

7. Orang yang duduk di majlis ta`lim serta orang tuanya akan dibangga-banggakan Allah swt dihadapan majlis para malaikat

? Membaca 1 ayat Al-Qur`an di dalam ta`lim maka lebih baik daripada 100 rakaat shalat sunnat.

? Membaca / mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat shalat sunat.

? Diam sebentar didalam ta`lim sama dengan menghantar 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit.


Adab – Adab Ta`lim :

Adab Lahir :

? Diawali dengan shalawat 3 X

? Duduk dalam keadaan berwudhu

? Duduk menghadap kiblat

? Duduk rapat-rapat

? Duduk tahyat awal / iftarasy

? Tidak ada yang berbicara

? Tidak ada yang bertanya

? Tidak sambil tasbih / wiridan

? Tidak ada yang berdiri sebelum majlis selesai

? Bila disebut nama Allah dijawab azza wa jalla / swt / tabaraka wata`aala

? Bila disebut nama nabi muhammad saw dijawab dengan saw / allahumma shalli `ala Muhammad atau sejenis shalawat yang panjang dari itu

? Vila disebut nama nabi-nabi yang lain dan para malaikat duijawab dengan `alaihissalam

? Bila disebut nama sahabat dijawab dengan radhiallahu `anhum

? Bila disebut nama sahabiyah dijawab dengan radhiallahu `anha

? Bila disebut nama orang-orang shaleh dijawab dengan rahmatullahi`alaihi

? Bila disebut nama orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah dijawab dengan laknatullahi `alaih.


Adab Bathin :

? Takzhim wal iktiram, mengagungkan dan memuliakan

? Tasdiq wal yakin, membenarkan dan meyakini

? Ta`atsur bil qalbi, berkesan didalam hati

? Niatul `amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan


Ta`lim terbagi atas :

1. Halaqah Qur`an

2. Ta`lim kitabi

3. Enam sifat sahabat.FADHILAH KHURUJ FISABILILLAH


? Apabila seseorang akan keluar di jalan Allah swt, maka ketika ia memakai sepatunya dosa-dosanya diampunkan Allah swt.

? Satu langkah ketika kita sedang keluar di jalan Allah swt, maka diampunkan 700 dosa-dosa, ditinggikan 700 derjad dan mendapat 700 pahala.

? Satu kata da`wah yang kita ucapkan ketika sedang keluar di jalan Allah sama dengan ibadah 1 tahun.

? Begitu orang tersebut keluar dijalan Allah swt sama dengan do`a bani isra`il

? Shalat di masjid Nabawi nilainya 50.000 kali, shalat di masjidil Haram nilainya 100.000 kali, bila kita sedang keluar dijalan Allah swt, setiap ibadah nilainya 40 juta kali ( keluar masturah )

? Sepagi atau sepetang di jalan Allah swt, lebih berharga dari dunia dan segala isinya.

? Debu-debu yang menempel pada tubuh atau pakaiann orang yang keluar di jalan allah swt akan menghalangi dari asap api neraka

? Masalah dunia dan akhirat akan terselesaikan dengan keluar di jalan Allah swt

? Pahala orang yang membelanjakan semua hartanya dijalan Allah swt tidak dapat menyamai pahala tidurnya orang yang sedang keluar di jalan Allah swt.FADHILAH SHALAT


Shalat adalah :

1. Perintah pertama yang diwajibkan Allah swt dan dihisab pertama dihari kiamat.

2. Pembatas / pembeda antara seseorang dengan musyrik.

3. Tanda-tanda keislaman ( seorang mukmin akan shalat dengan sepenuh hati dikerjakan tepat pada waktunya serta senantiasa memperhatikan rukun dan sunnahnya ).

4. Tiang agama dan sebagai anak kunci surga

5. Nur bagi hati orang mukmin

6. Jihad yang afdhal dan qurban bagi orang-orang yang bertaqwa


Fadhilah :

? Shalat dapat membuat mulut syetan jadi hitam

? Shalat yang ditunaikan pada waktunya adalah amalan yang dicintai dan disukai Allah swt dan paling afdhal.

? Iman dan shalat adalah kewajiban yang paling afdhal diantara semua perintah Allah swt.

? Allah swt tidak akan menghukum seseorang yang benar-benar memperhatikan shalat.

? Allah swt mengharamkan api neraka pada orang yang telah bersujud pada-Nya dan sangat suka pada orang yang sujud dengan perasaan penuh hina dan Allah swt paling dekat pada seseorang ketika sedang bersujud pada-Nya.

? Rahmat Allah swt bercucuran ke atas orang yang berdiri dalam shalat.

? Kedudukan shalat dalam agama seperti kedudukan kepala dengan badan.

? Seseorang yang shalat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah swt dan akan dibuka.

? Seseorang yang berwaudhu dengan sempurna dan shalat dengan khusu` wal khudu`, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

? Seseorang yang mulai berdiri shalat selama dia tidak melakukan hal-hal yang makruh, maka Allah swt akan membuka pintu surga dan menyingkapkan tabir antara dia dengan Allah swt

? Seseorang yang shalat 2 rakaat lalu berdo`a minta sesuatu maka akan dikabulkan.

? Jika menunaikan shalat fardhu maka satu dari do`anya akan Allah kabulkan.

? Jika suatu misibah turun dari langit maka orang yang selau memakmurkan masjid akan selamt.

? Jika seorang muslim dilemparkan ke neraka karena dosa-dosanya, maka api tidak akan membakar tubuhnya yang telah bersujud dalam shalatnya.

? Jika seorang muslim menjaga shalat 5 waktu terus menerus maka syetan akan selalu takut kepadanya, tapi bila shalat tidak dijaga dan acuh tak acuh maka syetan akan menguasainya dan menyesatkannya.

? Bagi seseorang yang menunaikan shalat 5 waktu dengan penuh perhatian,ruku`, sujud, wudju dan sebagainya dan benar-benar dilakukan sempurna, maka surga diwajibkan untuknya dan neraka diharamkan baginya.

? Tanah yang diatasnya didirikan shalat untuk mengingat Allah swt, maka dia akan bangga dari tanah lainnya.

? 4 rakaat sebelum shalat zhuhur dihitung sama dengan 4 rakaat shalat tahajud.

? Firman Allah swt, “ Hai anak adam, jangan malas untuk melakukan shalat 4 rakaat pada permulaan pagi, karena Aku akan mencurahkan rezekimu pada hari itu.

? Barangsiapa daoat menjaga takbiratul ihram ( takbir pertama ) dalm shalat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbir pertama satupun dengan imam, maka akan terhindar dari api neraka dan sifat munafik. ( H.R Tirmidzi ).
FADHILAH TAHAJUD


? 2 rakaat shalat tahajud lebih baik daripada dunia dan seisinya.

? Dibukakan hatinya

? Dimurahkan rizkinya

? Lidahnya fasih / hikmah ( pembicaraannya mudah dipahami orang lain )

? Pangkatnya waliyullah

? Dimudahkan ketika sakaratul maut

? Suami istri yang saling membangunkan shalat tahajud digolongkan kepada mudzakirin

? Allah swt akan memelihara dari segala bahaya

? Dinampakkan tanda-tanda taat pada wajahnya

? Dijadikan fikir yang bijaksana

? Dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang bercahaya dan kuburnya akan terang.

? Dipermudah hisabnya di akhirat.

? Diberi buku catatan amal dari tangan kanan

? Tidak ada hijab antara Allah swt dengan kita, sehingga do`a-do`anya makbul

? Orang-orang yang selalu mengingat Allah swt diakhirat kelak akan diberi kuda emas untuk berjalan-jalan ke pasar surga.


Membaca Surat Yaasin / 3 Qul sebelum do`a tahajud, Fadhilahnya :

1. Hati kita akan disatukan dengan hati tahajud

2. Hati kita akan disatukan denga hati Al-Qur`an

3. Hati kita akan disatukan dengan hati Yaasin.


Cara mudah untuk bangun tahajud :

1. Tidur dengan melakukan adab-adab tidur

2. Jangan terlalu capek bekerja

3. Jangan tetlalu banyak makan

4. Jangan banyak bermaksiat

5. Siang ada waktu untuk istirahat

6. Niat untuk shalat tahajud

7. Baca surat Al-Kahfi 5 / 10 ayat terakhir

8. Diulang-ulang fadhilahnya


Aisyah r.ha berkata, sebelum Rasulullah saw shalat atau bangun dari tidur untuk shalat malam baginda membaca sbb :

? 10 kali Allahu Akbar

? 10 X Subhanallahi wabihamdihi

? 10 X Alhamdulillah

? 10 X Subhana malikul Quddus

? 10 X Astaghfirullah

? 10 X Laailaahaillallaah

? 10 X Allahumma inni a`udzubika mindliqiddunya wa dlikilyaumilkiyaamah, artinya : Ya Allah aku berlindung dari kesempitan dunia dan kesempitan akhirat.


Membaca :

? 10 ayat dalam tahajud dianggap taat

? 1000 ayat dalam yahajud dianggap shaleh

? 1000 ayat dalam tahajud dianggap istiqamah


Shalat tahajud 1 rakaat adalah lebih baik dari shalat 100.000 rakaat shalat .

Shalat tahajud 4 rakaat sama dengan mengerjakan shalat 4 rakaat di malam lailatul qadar.FADHILAH DZIKIR


1. Orang yang lidahnya senantiasa sibuk dengan dzikrullah akan memasuki surga sambil tersenyum

2. Dzikrullah adalah amalan yang dapat meninggikan derjad ke peringkat paliong tinggi dan lebih mulia disisi Allah swt daripada menafkahkan emas dan perak dijalan Allah swt dan lebih utama daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad.

3. Dzikrullah lebih utama 700.000 X daripada membelanjakan sesuatu pada jalan Allah swt.

4. Barangsiapa berdzikir sebanyak-banyaknya maka akan selamat dari kemunafikan dan akan mengecap nikmat-nikmat surga dengan sepuas-puasnya.

5. Jamaah yang duduk sambil berdzikir akan diberikan sakinah, dicucuri rahmat, dikelilingi oleh malaikat dan mereka disebut-sebut oleh Allah swt dihadapan majlis para malaikat.

6. Orang yang berkumpul untuk berdzikrullah agar mendapatkan ridha Allah swt, maka malaikat akan berseru dari langit bahwa dosa – dosa mu telah diampunkan dan kejahatan-kejahatanmu telah digantikan dengan kebaikan.

7. Orang yang datang berkumpul di suatu tempat lalu mencintai allah swt dengan berdzikrullah, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka cemerlang menyilaukan mata dan mereka berada di mimbar-mimbar mutiara sementara orang ramai memcemburui dan beriri hati, sedangkan mereka bukan nabi atu syahid

8. Jika seseorang tidak berani untuk beramal di malam hari, tidak dapat membelanjakan hartanya di jalan Allah swt dan tidak dapat berjuang di jalan Allah karena takut, maka hendaklah berdzikir sebanyak-banyaknya

9. Barangsiapa yang mengingat Allah swt sebanyak-banyaknya di tengah-tengah jalan, di rumah dan ketika berada di keramaian atau diperkampungan, maka ia akan mempunyai pembela-pembela yang ramai sekali dihari hisab.

10. Dzikir di dalam hati yang tidak terdengar oleh malaikat sekalipun adalah 70 X lebih utama dari pada dzikir jihri ( terdengar jelas ).

11. Barangsiapa ingat kepada Allah swt dalam kesenangan, maka Allah swt akan ingat kepadanya ketika dia dalam kesusahan / kesempitan.

12. Barangsiapa mengerjakan shalat dan duduk di tempat itu tanpa berbicara apa-apa lalu membaca :

لا اله الاّ الله ةحده لا شريك له له الملك وله الحمد يجيى ويميت وهو على كلّ شيء قدير .Maka akan dituliskan baginya 100 kebaikan, dima`afkan 100 kejahatan, dinaikkan baginya 100 derjad dalam surga dan dia dipelihara disepanjang hari itu dari godaan syetan dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan diberi pahala seperti memerdekakan 10 hamba sahaya.

13. Barangsiapa setelah shalat subuh dan ashar membaca istighfar 3 X , maka dosa- dosanya akan diampuni.

14. Barangsiapa mengucapkan :

Sebanyak 7 X maka akan dibuatkan satu menara untuknya di dalam surga.

15. Malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang yang selalu berdzikir.

16. Tiada seseorang yang mengerjakan suatu amalan yang lebih selamt dari siksa kubur baginya daripada dzikrullah.

17. Dengan dzikrullah lidah akan terpelihara dari mengumpat, mencela dan berdusta serta dari berbicara sia-sia

18. Kelebihan :

? 100 X baca Alhamdulillah, pahalanya seperti bersedekah 100 kuda untuk fisabilillah.

? 100 X baca Subhanallah, pahalanya seperti memerdekakan budak bani isra`il

? 100 X baca Allahuakbar, pahalanya seperti mengorbankan 100 unta yang makbul / diterima

? 100 X Laailaahaillallaah, pahalanya seperti antara bumi dan langit penuh tanda kasih sayang pada Allah swt

19. 100 X bertsbih pada pagi dan petang hari adalah tanda sayang / cinta pada Allah swt

20. 100 X bershalawat pada pagi dan petang hari adalah tanda sayang / cinta pada Rasulullah saw dan banyak bershalawat akan mendapatkan lidah hikmah serta tidak akan haus dab lapar di hari kiamat.

21. 100 X beristighfar pada pagi dan petang hari sebagai tanda kasing sayang pada diri kita dan merasa banyak dosa.

22. Majlis dzikrullah adalah sumber kekuatan agama yang akan bersinar, kekusutan dan keraguan hatinya akan lenyap sehingga hatinya akan kuat.

23. Dzikir yang termulia adalah Laailaahaillallaah dan do`a yang terbaik adalah Alhamdulillah.

24. Orang yang mengucapkan kalimah Laailaahaillallaah dengan hati yang ikhlash adalah orang yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntungan akhirat.

25. Sebaik-baiknya dzikir ialah dzikir khafi dan sebaik-baik rizki ialah yang mencukupi ( tidak kurang sampai membukakan pintu kepapaan dan tidak lebih yang akan bisa mendatangkan takabur dan melemparnya dalam kejahatan).

26. Barangsiapa membaca laailaahaillallaah pada waktu malam dan siang hari niscaya segala dosa dari perbuatannya akan terhapus dan digantikan dengan kebaikan.

27. Bacalah 10 X

Setelah shalat karena merupakan suat amalan yang akarnya tertancap jauh kedalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit.

28. Taklah kepada Allah swt jika kamu terlanjur melakukan suatu keburukan, hendaklah mengerjakan kebaikan sebagai kifarahnya agar keburukan itu dapat dihapuskan. Bacaan laailaahaillallaah adalah suatu kebaikan yang afdhal.

29. Jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat laailaahaillallaah, maka timbangan kalimat itu akan lebih berat.

30. Yang akan mencapai kebahagiaan dan leuntungan melalui syafaatku ialah orang yang mengucapkan kalimah laailaahaillallaah.

31. Barangsiapa yang mengucapkan kalimah laailaahaillallaah dengan ikhlas maka akan dimasukkan ke alam surga ( ikhlas yang menvegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan yakin pada kalimai itu.

32. Barangsiapa yang mengucapkan kalimat laailaahaillallaah tanpa campur aduk, maka wajiblah surga baginya ( campur aduk = mencintai dunia dan berusaha dengan sungguh hati untuk mendapatkannya / orang yang berbicara seperti orang `alim tapi berbuat seperti orang dzalim dan sombong ).

33. Tiada seorang hamba yang mengucapkan laailaahaillallaah melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga kalimat itu terus menuju arasy, kecuali orang yang terlibat dalam dosa besar.

34. Kalimat laailaahaillallaah mempunyai tempat disamping arasy yang tak terhingga luasnya dan Allahuakbar adalah cahaya yang mengisi seluruh bumi dan langit.

35. Kalimah laailaahaillallaah anak kunci surga.

36. Ahli laailaahaillallaah tidak akan berduka cita di dalm kubur dan padang mahsyar.

37. ada sebuah tiang nur dihadapan arasy Illahi, manakala seorang hamba mengucapkan laailaahaillallaah maka tiang itu bergoyang-goyang, kamudian Allah swt menyuruh tiang itu berhenti tapi tiang itu berkata, bagaimana aku akan berhenti sedangkan yang mengucapkan kalimat itu belum lagi diampunkan, maka Allah swt berfirman : “sesungguhnya Aku telah mengampuninya.”, lalu tiang itupun berhenti.

38. Barangsiapa mengucapkan laailaahaillallaah 100 kali, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah swt didalam keadaan yang mukanya bercahaya seperti bulan purnama.


Adab Dzikir :

? Dalam keadaan berwudhu

? Menghadap kiblat

? Tidak boleh sambil bercakap

? Sebutlah dengan betul dan ketahui maknanya

? Tundukkan pandangan.


Manfaat Dzikir :

? Membuat hati tenang

? Memperbaiki hati, ihsan dan diri

? Allah swt akan dekat dengan kita.


Kerugian tidak Berdzikir :

? Hati gelisah

? Maksiat merajalela.FADHILAH AL-QUR AN


1. Orang yang mengajarkan Al-Qur an pada anaknya pada masa kecil dan selalu membacanya oada masa tuanya akan mendapat perlindungan arasy Allah swt dihari kiamat.

2. Tanda – tanda kecintaan Allah swt adalah bahwa Allah swt memasukkan rasa cinta pada Al-Qur an dalam hati seseorang.

3. Seseorang yang benar-benar sibuk menghafal / mempelajari / memahami Al-Qur an sehingga tidak mempunyai waktu untuk berdo`a, maka Allah swt akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan pada orang yang berdo`a.

4. Orang yang beriman pada Al-Qur an dan mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat derjadnya dan memuliakannya dunia dan akhirat

5. Orang yang ahli dalam Al-Qur an ( benar-benar menghafalnya, sering membacanya, memahami makna dan maksudnya ), di padang mahsyar akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia dan benar. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur an dan bersusah payah mempelajarinya mendapat pahala 2 X lipat ( satu dari bacaannya dan satu lagi dalam kesungguhannya dalam berusaha membetulkan bacaannya ).

6. Barangsiapa yang sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Qur an tapi tidak mampu, namun terus menerus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya dihari kiamat dengan para hafidz Al-Qur an.

7. Barangsiapa yang menghormati, menunaikan hak-haknya dan mengamalkan Al-Qur an maka al-Qur an akanmembelanya dihadapan Allah swt dan memberi syafaat serta menaikkan derjatnya.

8. Barangsiapa yang membaca Al-Qur an dan mengamalkan apa yang ada didalamnya, maka pada hari kiamat dia dan kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari walaupun dia berada dalam rumah, serta dipakaikan pakaian yang keindahannya tidak ada yang sanggup menandinginya.

9. Barangsiapa yang membaca dan menghafal Al-Qur an serta menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur an dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur an, maka Allah swt akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminnya untuk dapat memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang wajib neraka bagi mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan ( kecuali bagi yang kafir – Al-Maidah :72 ).

10. Banyak membaca Al-qur an dapat menguatkan ingtan, membersihkan bathin, menguatkan rohani dan mewangikan mulut.

11. Barangsiapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Qur an, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang.

12. Membaca 1 huruf Al-Qur an pahalanya 10 kebaikan ( Al-An ~am : 160 )

13. Barangsiapa yang mendengarkan Al-Qur an akan dituliskan 1 kebaikan berlipat ganda dan yang membacanya akan diberi nur pada hari kiamat.

14. Suatu kaum yang berkumpul membaca al-Qur an dan saling mengajarkan akan diberi sakinah, disirami rahmat, dikerumuni malaikat dan Allah swt menyebut-nyebut mereka dihadapat majlis para malaikat..

15. Rumah rumh didalamnya dibacakan Al-qur an, ahli rumah akan diberikan berkah dan kebaikan, malaikat pun turun memenuhi rumah tersebut dan syetan akan keluar. Sebaliknya rumah yang didalamnya tidak dibacakan Al-qur an, maka kehidupannya kan dipenuhi dengan kesempitan, ketidak berkahan, malaikat akan keluar dan syetan akan memasuki rumah tersebut.

16. Membaca Al-Qur an akan memberi nur di bumi dan simpanan bagi kita dilangit, dan rumah yang didalamnya dibacakan Al-Qur an akan menyinari ahli-ahli langit seperti bintang yang menyinari ahli bumi

17. Barangsiapa yang membaca 10 ayat pada malam hari, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat dan diselamatkan dari tuntutan Al-Qur an. Membaca 200 ayat mendapat pahala ibadah semalam suntuk.

18. Barangsiapa yang membaca Al-Qur an yang dengannya ia mendapat makanan dari manusia ( untuk tujuan keduniaan ), maka ia akan datang pada hari kiamat dengan muka bertulang tanpa daging.

19. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur an.

20. Membaca / mempelajari beberapa ayat Al-Qur an adalah lebih berharga daripada kerajaan seluas 7 benua yang bersifat sementara dan pahalanya bermanfaat untuk selama-lamanya.

21. Tidak ada derjat yang lebih baik daripada derjat orang yang suka membaca al-Qur an.

22. Membaca Al-Qur an tanpa melihat mushaf memdapat 1000 derjat dan dengan malihat mushaf akan mendapat 2000 derjat ( lebih afdhal ).

23. Dengan banyak membaca Al-Qur an dan banyak mengingat maut akan menyebabkan hati bersinar dan alam semakin memantulkan sifat ma`rifat yang terang ( pengkilat hati dan seperti besi berkarat dalam air ).

24. Bacaan Al-Qur an dalam shalat lebih baik dari bacaan Al-Qur an diluar shalat. Bacaan diluar shalat lebih baik dari membaca tasbih dan takbir, bacaan tasbih dan takbir lebih baik dari pada puasa dan puasa adalah perisai ( penghalang ) dari api neraka.

25. Setiap membaca huruf Al-Quran dalam shalat mendapat pahala 100 kebaikan, membaca tanpa wudhu mendapat 10 kebaikan.

26. Kebanggaan, kemuliaan dan kehormatan umat ini adalah dengan membaca Al-Qur an, menghafalnya, mengajarkannya dan beramal dengannya dan apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur an.

27. Tidak ada yang mendekatkan diri kepada Allah swt kecuali dengan perantaraan Al-Qur an dan membaca Al-Qur an akan menyebabkan kita lebih bertawajuh dan memberi kesan tersendiri pada diri pembacanya.

28. Ahli Al-Qur an ( yang selalu menyibukkan diri dengan Al-Qur an ) adalah ahli Allah swt dimana setiap waktu Allah akan selalau mengirim kasih sayang-Nya dan mereka orang-orang istimewa Allah swt sehingga mendapat kemuliaan.

29. Membaca Al-Qur an dengan suara keras adalah seperti memberi shadaqah dengan terang-terangan dan membaca dengan perlahan seperti memberi shadaqah dengan sembunyi.

30. Tidak ada penolong yang lebih utama kedudukannya disisi Allah swt pada hari kiamat daripada Al-Qur an, bukan nabi atau malaikat yang lainnya.

31. Mempelajari 1 ayat Al-Qur an pada pagi hari lebih baik dari pada shalat 100 rakaat, mempelajari 1 bab dari ilmu pada pagi hari lebih baik daripada shalat 1000 rakaat.

32. Mengamalkan kandungan Al-Qur an akan menghindarkan kita dari fitnah.

33. Seseorang yang mempelajari Al-Qur an memjaga dan membacanya pada tengah malam dalam shalat dimisalkan seperti mangkok terbuka tutupnya yang penuh dengan kasturi yang baunya menyebar keseluruh tempat, sedang seorang hafidz Al-Qur an yang tidur / tidak membaca Al-Qur an karena lalai tapi Al-Qur an berada dalam hatinya adalah seperti mangkok yang penuh kasturi tetapi nur berkah yang akan menyebar pada orang lain akan terhalang.


Adab Membaca Al-Qur an :

1. Adab lahiriyah;

? Membersihkan mulut, badan, pakaian dan berwudhu.

? Mengambil Al-Qur an dengan tangan kanan dan meletakkannya pada posisi yang lebih tinggi.

? Membaca Al-Qur an ditempat yang bersih dan menghadap kiblat dengan penuh hormat dan tenang.

? Niat membaca karena Allah swt dengan mengharrap keridhaan dan hidayah-Nya

? Mulai membaca dengan ta`awudz dan surat Al-Fatihah.

? Tidak membaca dengan cepat tapi dengan tartil dan tajwid serta dengan suara yang merdu.

? Berusaha untuk menangis, walaupun terpaksa berpura-pura menangis.

? Memenuhi hak-hak azab dan rahmat, jika menemui ayat tentang janji yang bagus, ampunan dan rahmat hendaknya hati meresa senang dan gembira dan berdo`a memohon ampunan dan rahmat Allah swt. Jika menemui ayat tentang ancaman, azab dan neraka hendaknya hati merasa gentar dan takut serta berdo`a agar terhindar darinya. Jika menemui ayat tentang keagungan dan kemuliaan Allah swt, maka ucapkan subhanallaah. Jika memahami arti ayat maka bacalah dengan penuh tafakkur.

? Jika dikhawatirkan akan timbul riya` di hati / mengganggu orang lain maka baca dengan suara perlahan. Jika tidak maka sebaiknya dibaca dengan suara keras.

? Jika sedang membaca Al-Qur an jangan berbicara, tapi bila terpaksa harus berbicara maka tutuplah Al-Qur an lebih dulu, setelah selesai bicara mulai lagi dengan ta`awudz.

? Disunahkan untuk sujud tilawah setiap kali menemukan ayat-ayat sajadah dan setiap kali membaca akhir ayat.

? Disunahkan setelah khatam memperbanyak dzikir dan mengumpulkan anggota keluarga untuk berdo`a bersama-sama.


Pembacaan Tartil ( terang dan jelas ) bermakna :

? Huruf-huruf diucapkan dengan makhraj yang betul.

? Berhenti pada tempat yang betul.

? Membaca harakat dengan betul dan jelas

? Baca dengan tasydid dab mad yang sempurna dan benar-benar jelas sehingga menimbulkan rasa keagungan Allah swt dan membantu mempercepat masuknya kesan ke dalam hati.

? Keraskan sedikit suara agar terdengar di telinga sendiri sehingga berpengaruh pada hati.


2. Adab Bathiniyah;

? Agungkan Al-Qur an sebagai perkataan yang tinggi.

? Masukkan kedalam hati yang keagungan dan kebesaran Allah swt sama seperti kalam-Nya.

? Hindarkan diri dari keraguan dan kebimbangan

? Renungkan makana setiap ayat dan baca dengan penuh kenikmatan.

? Ayat-ayat yang dibaca hendaknya berkesan dakam hati.

? Tawajuhkan telinga seolah-olah Allah swt berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya.

? Menghafalkan ayat-ayat Al-Qur an untuk keperluan bacaan shalat hukumnya fardhu `ain dan menghafalkan seluruh ayat hukumnya fardhu kifayah.


“ Dan apabila dibacakan Al-Qur an dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat “. ( QS. Al-A`raaf : 204 )FADHILAH SURAT-SURAT UTAMA DALAM

AL-QUR AN


Surat Al-Fatihah :

1. Pahalanya menyamai 2/3 Al-Qur an

2. Bila dibaca, iblis akan menangis kesal dan akan menaburkan debu-debu dengan keras ke kepalanya

3. Bila dibaca dengan surat Al-Ikhlas ketika akan tidur lalu dihembuskan keseluruh badan, maka akan terhindar dari segala bahaya kecuali maut.

4. Bila dibaca dengan penuh keimanan dapat menjadi obat penyakit :

? dibaca dan disapukan dengan air liur pada tempat yang sakit.

? Dibaca 7 X dan ditiupkan pada yang sakit gigi,sakit kepala, sakit perut dan sakit pinggang.

? Dibaca dan dihembuskan pada orang yang digigit ular, kalajengking, pada orang lumpuh dan orang gila.

? Dibaca dan ditiupkan pada air lalu diminumkan pada orang yang kena sihir / sakit.

? Ditulis dan dicelupkan pada air mawar kasturi dan za`faran lalu diminumkan pada orang yang sudah lama berpenyakit.

5. Pada hari kiamat surat Al-fatihah dan akhir surat Al-Baqarah akan berjalan dihadapan pembacanya sebagai nur yang menerangi jalan mereka.

6. Untuk memohon hajat dengan cara membaca :

? Antara shalat sunat subuh dan shalat subuh dengan menyatukan mim dalam bismillahirrahmanirrahiim dengan alhamdulillaah 41 X selama 40 hari.

? Dibaca pada hari ahad I pada awal bulan antara shalat sunat subuh dan shalat subuh dengan menyatukan mim bersambung dengan alhamdulillaah 70 X dan setiap harinya pada waktu yang sama dikurang 10 hingga hari ke 7 tinggal dibaca 10 X. Jika belum terkabul ulangi sampai bulan ke II / III.


Surat Yaasiin :

1. Pembacanya mendapat pahala 10 X membaca Al-Qur an.

2. Sebagai hatinya Al-Qur an

3. Bagi pembaca yang hanya mengharapkan keridhaan Allah swt, maka dosa yang terdahulu akan dimaafkan untuk dijadikan bacaan keatas orang-orang yang mati.

4. Membawa kebaikan pada urusan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari segala kesusahan dunia dan akhirat.

5. Mengangkat derjat orang-orang yang beriman dan merendahkan derjat orang-orang kafir.

6. Barangsiapa yang selalu membacanya pada malam hari lalu meninggal dunia maka dia mati syahid

7. Bila dibaca pada permulaan hari maka hajat-hajatnya akan dipenuhi / dibaca berturut-turut 3 X.

8. Jika dibaca pada saat lapar maka akan dihilangkan kelaparannya. Jika dibaca saat tersesat maka akan ditemukan jalannya. Jika dibaca saat kehilangan binatang maka akan ditemukan binatangnya.

9. Jika dibacakanpada orang yang akan mati maka akan dimudahkan matinya. Jika dibacakan pada wanita yang sulit melahirkan , maka akan dimudahkan.

10. Jika dibaca takut kurang makanan maka akan dicukupkan makanan baginya. Jika dibaca ketika takut kepada raja / musuh maka akan dihilangkan ketakutannya.

11. Jika membaca yasiin dan as-safaat pada hari jum`at kemudian berdo`a menginginkan sesuatu hajat maka hajatnya akan terpenuhi.

12. Bila dibaca tiap malam jum`at maka akan mendapat agama yang kuat.

13. Bila dibaca pada malam hari maka diampuni dosanya sampai pagi harinya.

14. Bila dibaca pada saat ziarah kubur maka dapat meringankan siksa ahli kubur dan mendapat pahala yang sama dengan kebaikan ahli kubur.


Surat Al-Mulk dan As-Sajadah :

1. Bila dibaca diantara shalat maghrib dan isya adalah seumpama berdiri shalat disepanjang malam pada malam lailatul qadar dan akan ditulis baginya 70 pahala kebaikan dan dijauhkan dari 70 keburukan.

2. Bila dibaca setiap hari ) walaupun tidak membaca surat lain, seoranmg pendosa akan diberi syafaat dan setiap kesalahannya diganti dengan pahala ).

3. Menghindarkan dari siksa kubur dan akan memberikan syafaat sehingga diampunkan oleh Allah swt ( muncul dalam bentuk seekor burung ).

4. Bila dibaca diatas kuburan maka akan menjauhkan mereka dari azab Allah swt dan memberikan keselamatan.

5. Mempunyai 60 kelebihan dibanding dengan semua surat yang ada didalam Al-Qur an.


Surat Al-Waqi`ah :

1. Sebagai surat kekayaan, tapi bila dibaca dengan maksud untuk mengayakan hati dan iman serta untuk mencari akhirat maka dengan sendirinya dunia akan datang.

2. Bila dibaca tiap malam akan dijauhkan dari kemelaratan / terhindar dari kelaparan selamanya.


Surat Ad-Dukhan :

? Dimintakan ampun oleh 7.000 malaikat.


Barangsiapa selalu membaca surat Al-Waqi`ah, Al-Hadid, Ar-Rahman maka digolongkan sebagai ahli surga firdaus.


Surat Al-Kahfi :

? Ayat 1 – 10 pertama dan 10 ayat terakhir : Dilindungi dari fitnah dajjal.

? Bila dibaca pada malam jum`at istiqamah, maka dosa-dosa yang 1 minggu dan minggu yang akan datang diampuni.


Surat Al-Ikhlash : Dibaca sebelum tidur 3 X pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Qur an.FADHILAH SHALAT-SHALAT SUNNAT


1. Shalat sunnat Rawatib, fadhilahnya untuk menambah kekurangan dalam shalat fardhu.

2. Shalat sunat Isyraq, 2 – 4 rakaat, 100 menit ba`da subuh. Fadhilahnya : mendapat pahala haji dan umrah yang mabrur dan mendapatkan keberkahan rezki.

3. Shalat sunat dhuha, Fadhilahnya merupakan sedeqah pada setiap persendian tulang tubuh kita dimana hak bagi setiap sendi untuk diberi sedeqah dan melapangkan rezeki.

4. Shalat sunat Tasbih, fadhilahnya menghapuskan dosa besar dan kecil yang terang-terangan dan yang tersembunyi, yang jelas dan yang samar, yang dulu dan yang akan datang. Dikerjakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, sebaiknya setiap hari atau setiap jum`at.

5. Shalat sunat Awwabin, fadhilahnya :dilakukan dengan 6 rakaat setelah shalat sunat rawatib ba`da maghrib, jika dilakukan tanpa berbicara terlebih dahulu maka mendapat pahala diampunkan dosanya 50 – 60 tahun dan seperti beribadah 12 tahun.

Niatnya :

? 2 rakaat I mohon untuk kekuatan iman dengan membaca surat Al-Ikhlash 6 X, Al-Falaq 1 X dan An-Nas 1 X.

? 2 rakaat ke II niat shalat awwabin dengan bacaab surat bebas.

? 2 rakaat ke III niat shalat awwabin ma`al istiharah dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat I dan surat Al-Ikhlash pada rakaat ke II setelah Al-Fatihah.


6. Shalat sunat Tahajud, fadhilahnya bila dilakukan secara istiqamah :

? Akan diberi hikmah

? Do`anya makbul

? Kubur akan terang


7. Shalat sunat Wudhu, fadhilahnya :

? 1 tahun dosa yang lalu diampunkan

? 1 tahun yang akan datang diampunkan.


FADHILAH WANITA DAN CIRI-CIRI WANITA

AHLI SURGA


Rasulullah saw bersabda : “ sampaikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu jumpai bahwasanya :

? Taat kepada suami dengan penuh kesadaran, maka pahalanya seimbang dengan pahala para pembela agama Allah swt, tetapi sedikit sekali dari kamu sekalian yang mau menjalankannya.

? Seorang wanita shalehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali.

? Sungguh memintakan ampun untuk seorang istri yang berbakti kepada suaminya yaitu : burung di udara, malaikat dilangit, selama ia senantiasa dalam keridhaan suaminya.

? Siapa saja istri yang meninggal dunia sedang suaminya ridha terhadap kepergiannya, maka ia akan masuk ke surga.

? Bila seorang suami pulang ke rumah dengan perasaan gelisah dan istrinya menghiburnya, maka istri mendapatkan 10 pahala jihad.

? Bila seorang wanita mengerjakan dan menjaga shalatnya, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga amanah suaminya dan mentaati suaminya, Allah swt akan memberikan izin padanya untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang dia sukai.

? Bila seorang suami memandang istrinya dengan perasan kasih sayang dan istrinya memandang dengan pandangan kasih sayang, maka Allah swt akan memandang mereka berdua dengan pandangan rahmat.

? Bila seorang wanita hamil, shalatnya 2 rakaat adalah lebih baik daripada 80 rakaat shalatnya wanita yang tidak hamil.

? Bila seorang wanita tidak dapat tidur pada tengah malam dikarenakan terganggu oleh anaknya, maka Allah swt akan memberikan pahala kebaikan membebaskan 20 orang budak.

? Bila seorang istri mendorong suaminya keluar di jalan Allah swt dan dia dapat menerima dengan ikhlash segala kesulitan dikarenakan ketidakberadaan suaminya, maka istri tersebut akan memasuki surga 500 tahun lebih dulu dari suaminya, dan 70.000 malaikat akan menyambutnya dan ia akan menantikan suaminya di surga.

? Bila seorang wanita tidak dapat tidur karena sakit dan menyusui anaknya, maka Allah swt akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mendapatkan 12 tahun pahala ibadah.

? Bila seorang wanita mulai menyiapkan makanan dan memasak dengan memulai bismillah, maka Allah swt akan memberikan berkah di dalam nafkah mereka di dalam rumah tersebut.

? Bila seorang wanita menyapu rumahnya sambil berdzikir, maka Allah swt akan memberikan pahala menyapu Ka`bah, yang mana melakukan 1 kebaikan di Masjidil Haram ganjarannya adalah 10.000 kebaikan.

? Bila seorang wanita hamil sampai melahirkan, maka Allah swt akan memberikan padanya pahala bagaikan ia selalu berpuasa pada siang hari dan shalat sepanjang malam selama masa ia hamil itu.

? Bila seorang wanita hamil ia akan mendapatkan pahala 70 tahun shalat nafil 70 tahun puasa

? Bila seorang wanita ketika hendak melahirkan, untuk setiap 1 sakit yang dideritanya akan mendapatkan pahala para mujahid.

? Bila seorang wanita maninggal diantara 40 hari setelah melahirkan ia akan mendapat pahala mati syahid.

? Bila seorang anak menangis pada malam hari dan ibunya tidak marah tapi malah membujuknya dengan kasih sayang, maka ia akan mendapatkan pahala 1 tahun ibadah.

? Jika seorang wanita melahirkan bayinya, maka dosa-dosanya keluar dan bersih dari dosa tersebut seperti bayi yang dilahirkannya, kuburnya nanti akan ditempatkan ditaman-taman surga.

? Allah swt akan memberikan pahala 1000 ibadah haji dan umrah dan 1000 malaikat akan memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat karena ia telah melahirkan anaknya dengan sabar dan ikhlash.

? Wanita yang menyusui anaknya, maka setiap tetesan air susu tersebut akan mendapatkan 1 pahala dan apabila cukup 2 tahun menyusui, maka malaikat-malaikat di langit akan mengabarkan berita bahwa surga wajib baginya.

? Wanita yang menjaga anaknya yang sakit di waktu malam hari pahalanya seperti membebaskan 20 orang hamba sahaya dan akan mendapat 12 tahun pahala ibadah bila dia menghibur anaknya.

? Wanita yang mencuci pakaian suami dan anak-anaknya akan mendapat 1000 kebaikan dan akan diampuni kesalahannya, bahkan segala sesuatu yang disinari matahari meminta ampun baginya serta Allah swt mengangkat 1000 derjat baginya.

? Wanita yang paling besar berkahnya bagi suaminya ialah wanita yang ringan nafkahnya. (H.R Ahmad)

? Para malaikat akan memohonkan ampunan bagi wanita hamil dan Allah swt akan menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan dan 1000 kejelekannya akan dihapus.

? Yang paling utama diantara amal kaum wanita adalah taat kepada suaminya, sesudah itu tidak ada amal yang lebih utama bagi mereka daripada bertenun / menjahit / menyulam:

• Duduk 1 jam untuk menjahit adalah lebih baik bagi mereka daripada ibadah 1 tahun

• Ditulis untuk wanita yang menjahit dengan setiap jenis pakaian dari jahitannya pahala orang mati syahid.

• Seorang wanita yang menjahit sehingga dapat memberi pakaian suaminya dan anak-anaknya, maka wajiblah surga baginya.

• Allah swt akan memberi wanita yang menjahit pakaian dengan setiap pakaian yang dipakainya sebuah kota di surga.


? Bila seorang suami pulang ke rumahnya kemudian bersalaman dengan istri yang menyambutnya, maka dosa-dosa mereka berdua akan berguguran sebelum kedua tangan itu berpisah.

? Bila seorang suami memanggil istri, kemudian istri menyambut panggilan itu ( labbaik ), maka Allah swt akan ciptakan untuk istri itu satu malaikat yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah swt dan akan Allah swt berikan pahala dari bacaan malaikat tersebut kepada istri yang menyambut panggilan suaminya itu.


Ciri-ciri wanita ahli surga :

? Ridha dengan suami yang telah dijodohkan dengannya oleh Allah swt.

? Menjadi istri yang setia kepada suami saat senang dan susah.

? Selalu memohon maaf dari suami.

? Senantiasa taat pada suami selagi ttidak bertentangan dengan syari`at.

? Senantiasa mendahulukan suami dalam berbagai hal dan keadaan.

? Senantiasa menghibur suami terutama apabila ia sedang dalam keadaan susah dan risau.

? Melembutkan pandangan serta tundukkan pandangan dihadapan suami.

? Tidak menolak ajakan suami ketika ia memelukannya.

? Tidak boros dalam membelanjakan harta suami.

? Senantiasa dalam keadaan bersih, bersolek dan menyenangkan suaminya apabila dipandang.

? Tidak meminta sesuatu yang berlebihan hingga diluar kemampuan suami.

? Tidak sekali-kali menunjukkan muka masam dan berlaku kasar kepada suami.

? Menyambut kedatangan suami dengan senyuman, disambut dan dicium tangannya.

? Tidak keluar rumah tanpa izin suami.

? Berwangi-wangian ketika suaminya berada di rumah.

? Tidak berpuasa sunat tanpa izin suami.????????

EMPAT WANITA DALAM SURGA DAN EMPAT

WANITA DALAM NERAKA


4 Wanita Dalam Surga :

1. Wanita yang menjaga diri dari berbuat haram, berbakti pada Allah swt, Rasul dan suaminya.

2. Wanita yang menerima dengan senang hati keadaan serba kekurangan dengan suaminya dan banyak keturunannya serta penyabar.

3. Wanita yang bersifat pemalu dan bila suaminya pergi ia menjaga diri dan harta suaminya dan jika suaminya datang ia mengekang mulutnya dari perbuatan yang tidak layak.

4. Wanita yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak masih kecil lalu menahan dirinya untuk kawin lagi karena ingin mengurus anak-anak dan mendidik serta memperlakukannya dengan baik, dan bersedia kawin lagi karena khawatir anaknya akan sia-sia / terlantar.


4 Wanita Dalam Neraka ( kecuali telah bertobat) :

1. Wanita yang mulutnya jelek pada suaminya dan jika suaminya pergi ia tidak menjaga dirinya dan jika suaminya datang ia memaki / memarahinya.

2. Wanita yang memaksa suaminya membeli apa yang suaminya tidak mampu.

3. Wanita yang tidak menutupi dirinya dari laki-laki lain dan keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian laki-laki lain.

4. Wanita yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan, minum dan tidur serta tidak berbakti pada Allah swt dan suaminya.??????


10 MACAM SIKSAAN WANITA DI NERAKA


1. Wanita yang digantung rambutnya dan otaknya mendidih karena tidak menutup rambutnya.

2. Wanita yang digantung lidahnya, dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya sedang cairan aspal panas dituangkan pada tenggorokannya, karena menyakiti hati suaminya dengan lidahnya / kata-katanya.

3. Wanita yang digantung dengan buah dadanya karena menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya.

4. Wanita yang diikat dengan tangannya karena keluar rumah tanpa izin suami dan tidak mandi wajib dari haid dan nifas.

5. Wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubun, dibelit dan disengati ular dan kalajengking karena dia mampu untuk mengerjakan shalat dan puasa tapi tidak mengerjakannya dan tiak mau wudhu dan mandi wajib.

6. Wanita yang memakan badannya sendiri karena bersolek untuk dilihat laki-laki lain dan suka membicarakan aib orang lain.

7. Wanita yang menggunting-gunting badannya karena suka memanjakan diri ( ingin terkenal ) dan mempertontonkan perhiasannya di depan orang banyak sehingga tertarik padanya.

8. Wanita berkepala babi dan badannya seperti keledai karena dia suka berdusta dan mengadu domba.

9. Wanita berbentuk seperti anjing dan api dimasukkan dari mulut hingga keluar dari duburnya dan malaikat memukul-mukul kepalanya karena dia ahli fitnah dan suka marah-marah pada suaminya.

10. Wanita diikat kedua kakinya sampai ke payudara dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubun dan disengati ular dan kalajengking karena ia telah mempersilahkan laki-laki lain untuk berzina dengannya.


Perhiasan :

“ Wanita mana saja yang memakai kalung untuk dipamerkan kepada orang lain, maka di hari kiamat ia akan dikalungi api neraka sebesar kalung itu dan bila memakai anting-anting untuk dipamerkan maka telinganya akan digantungi api neraka sebesar anting-anting itu “. ( Nasai )


Parfum :

“ Jika seorang wanita memakai minyak wangi selain untuk suaminya, maka sesungguhnya itu adalah api neraka dan suatu aib yang buruk.” ( Thabrani ).


“ Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian dan melewati kumpulan orang-orang sehingga mereka mencium bau harumnya, maka ia adalah pezina “.( Nasa`I , Ahmad, Hakim )


Ibnu Abbas ra. Berkata, Nabi saw bersabda :

“ Seorang perempuan, apabila keluar dari pintu rumahnya dengan berhias dn memakai wangi-wangian, sedang suaminya redha padanya ( dengan hal itu ), maka dibangunkan untuk suaminya itu sebuah rumah di neraka sebanyak langkah yang dilangkahkannya ( istrinya ).


Amalan Wanita :

1. Tawadhu` ( rendah hati )

Sifat menghindari kesombongan ( harta, pangkat ), menyadari kekurangan dan kelemahan

Dirinya.

2. Istiqamah

Istiqamah dzikir pagi petang ( ba`da subuh dan ba`da ashar ) minimal 300 pagi dan 300

Petang yang terdiri dari :

? 100 x سبحـان الله , الحمدالله , لا اله الا الله , الله اكبر

? 100 x Astaghfirullah

? 100 x Shalawat Nabi

? Lebih banyak lagi dzikir adalah lebih baik.


Membaca Al-Qur an 1 juz setiap hari, minimal 10 ayat per hari agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang lalai. Alangkah baiknya bila membaca 100 ayat setiap hari agar kita digolongkan pada orang yang taat. Tunaikan hak Al-Qur an untuk dikhatamkan 2 x setahun. Dianjurkan membaca surat as-Sajadah, Yasiin, ad-Dukhan, Al-Waqi`ah, al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Hadid setiap malam karena fadhilah dari surat-surat tersebut luar biasa.


Mengamalkan do`a-do`a masnunah setiap hari dan mengajarkan kepada anak-anak kita, seperti do`a sebelum dan sesudah makan, do`a ketika hendak tidur dan setelah bangun tidur, do`a masuk WC dan do`a-do`a harian lainnya, sehingga akan hidup suasana sunnah di rumah kita.


3. Da`wah Iman Yakin


Kejayaan, kemuliaan kebahaguaan dan keselamatan semua makhluk di dalam kekuasaan Allah swt, Allah swt yang menciptakan, Allah swt yang memelihar, Allah swt yang memberi rezki, Allah swt yang memberi suasana dan keadaan, Allah swt yang mengendalikan sesuatu dengan kodratnya tanpa bantuan makhluk. Segala yangnampak atau yang tidak nampak berasal dari khasanah ( gudang ) kekayaan Allah swt. Hal-hal di atas ( kebesaran Allah swt ) harus kita da`wahkan kepada setiap orang tiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan dan suasana.


Tujuan Da`wah ini adalah :

1. Untuk menambah keyakinan yang benar ke dalam hati kita dan sepenuhnya kepada Laailaahaillallaah.

2. Menciptakan dari ujung kaki sampai ujung rambut untuk taat kepada Allah swt dengan mengukuti cara yang telah dicontohkan Rasulullah saw.


Bila manusia sibuk dengan makhluk, ajak untuk ingat Khaliq

Bila manusia sibuk dengan dunia, ajak untuk ingat akhirat

Bila manusia sibuk dengan benda, ajak untuk ingat amal shaleh


Da`wah iman yakin ini akan menjadi asbab hidayah, menyebabkan iman kita naik, amal akan sempurna, akhlak jadi baik dan do`a kita akan dimakbulkan .


4. Mendidik Anak Secara sunnah


Anak adalah amanah dari Allah swt yang akan menjadi jaminan kita untuk masuk surga atau neraka. Mendidik anak pada hakikatnya adalah mendidik seorang umat Rasulullah saw, beserta keturunan mereka nanti. Merusak anak berarti merusak seluruh umat nabi Muhammad saw.


Didiklah anak kita sejak kita mulai berniat memiliki anak ;

? Lakukan hubungan suami istri sesuai sunnah

? Selama hamil jaga kesehatan kita dan kandungan kita, jangan sampai makan / minum dari sumber yang tidak halal, perbanyak amal ibadah karena prilaku anak akan mencontoh prilaku ibu saat hamil.

? Ketika akan melahirkan usahakan ditolong oleh muslimah yang taat, lalu perdengarkan kalimah thayyibah di kedua telinganya ( adzan ditelinga kanan, qamat di telinga kiri ). Disunnahkan mencukur rambut bayi dan melaksanakan haqiqah pada hari ke 7 setelah kelahiran, melakukan khitan, memberi nama yang baik dan memberi ASI sampai 2 tahun.

? Didik anak tentang cara berpakaian, adab-adab dan do`a-do`a masnunah

? Beri contoh dengan ma`ruf

? Didik shalat mulai dari umur 7 tahun. Bila anak sudah berumur 10 tahun belum juga mau shalat gunakan rotan untuk menyuruh dan mendidiknya.

? Tanamkan tentang tauhid sedini mungkin kepada anak, sehingga anak mempunyai keyakinan kepada Allah swt, maka Allah swt akan memuliakan anak tersebut

? Aspek-aspek tarbiyah yang harus ditanamkan kepada anak antara lain :

1. Salimul Aqidah ( Aqidah yang selamat )

2. Shahihul Ibadah ( ibadah yang benar )

3. Qowiyul Jismi ( fisik yang kuat )

4. Matinul Khuluq ( Akhlak yang kuat )

5. Mustaqaful Fikri ( Pemikiran intelektual yang matang)

6. Munadham fi Syuunihi ( tertib rapi dalam segala urusan )

7. Harisun `alal wakti ( pandai memanfaatkan kesempatan / waktu )


5. Khidmat suami dan mendorong suami keluar di jalan Allah swt, sebagimana adab khidmat kepada suami dan fadhilah khuruj fi sabilillah.


KERJA – KERJA DA`WAH


1. Khidmat

Khidmat dlam Islam mempunyai kedudukan penting. Nabi saw sendiri melakukan khidmat baik di dalam rumah tangga beliau maupun ketika keluar di jalan Allah swt.

Apabila kita khidmat di rumah, misalnya :

? Mencuci pakaian, maka setiap satu helai benang menghapuskan 1000 keburukan dan memberikan 1000 kebaikan.

? Bila keluar di jalan Allah swt, semua amal dilipat gandakan pahalanya, demikian juga pahala khidmat.

? Allah swt menghargai orang yang mengorbankan tubuhnya untuk khidmat.

? Barangsiapa yang khidmat Allah swt akan berikan kepadanya berkah di dalam kehidupan, harta, tubuhnya dan segalanya. Barangsiapa yang khidmat mendapat pahala dari setiap orang yang mengerjakan ijtimai amal.

? Jika tubuh kita letih, jiwa akan bangun dan kerendhan hati akan masuk ke dalam hati kita.

? Barangsiapa yang memberikan da`wah tetapi tidak khidmat, maka ia akan takabur.

? Dengan ibadah kita mendapat surga, dengan khidmat kita akan mendapatkan Allah swt.


Adab-adab Khidmat :

? Ketika keluar di jalan Allah swt tugas khidmat oleh ibu-ibu sedangkan yang berbelanja bapak-bapak.

? Bila ad kekurangan / keperluan, ibu-ibu bermusyawarah dengan bapak-bapak melalui petufas khitmat.

? Tidak dibenarkan ibu-ibu berbelanja sendiri tanpa bermusyawarah dengan bapak-bapak

? Uang khidmat dirahasiakan / ibu-ibu tidak perlu tahu.

? Bila sedang keluar di jalan Allah swt semua uang diserahkan kepada suami, bila ibu-ibu ada keperluan lapor kepada suaminya.


2. Tasykil

Tasykil artinya memberikan pekerjaan / tanggung jawab pada seseorang untuk keluar di jalan Allah swt. Tasykil ibarat menanam benih pada tanah yang digarap.


Petugas tasykil sebaiknya :

? Sudah mengetahui terlebih dahulu orang-orang yang akan ditasykil

? Tanyakan dahulu suaminya sudah ikut kerja da`wah atau belum

? Kalau sudah ikut, sudah berapa lama

? Sudahkan keluar 3 hari atau belum

? Sudahkah keluar 40 hari

? Dan wanita itu sudah keluar atau belum , sudah berapa kali, kalau suami istri belum pernah keluar janganlah didesak untuk keluar, tapi tasykil untuk iktu ta`lim bulanan atau mingguan, kemudian tasykil untuk menghidupkan ta`lim di rumah, dan tasykil untuk menjaga shalat 5 waktu.

? Tasykil dengan penuh pengertian, kita harus tahu masalahnya, jangan tasykil terlalu keras kapada ibu yang belum paham, cukup dengan menuliskan niatnya saja dulu.

? Taaykil kepada ibu yang sudah paham sedapat mungkin bujuk agar ia keluar.

? Tasykil tidak hanya diarahkan pada petugas tasykil, tapi semua jamaah menyebar untuk tasykil, petugas tasykil mencatat semua hasil tasykilan.

? Jika mentasykil orang yang banyak alasan, sedapat mungkin kita alihkan pembicaraan kita dan kita alihkan pada pembicaraan agama, kembalikan bahwa swmua urusan akan diselesaikan oleh Allah swt.

? Sewaktu tasykil ceritakan keuntungan – keuntungan keluar di jalan Allah swt

? Apabila tasykilan berhasil, jangan merasa diri kita yang berhasil mengeluarkan, tapi semua tasykilan hakikatnya Allah swt yang menggerakkan dan memilihnya

? Apabila kita mendapat tasykilan jangan merasa bangga, tapi kita harus punya fikir bahwa semua tasykilan adalah hasil kerja sama jamaah, tanpa mujahadah / sungguh-sungguh jamaah tidak akan ada tasykilan.

? Apabila kerja kita berhasil berkembang, ini adalah kerja Allah swt, bukan kerja kita.

? Tasykil untuk wanita sangat penting karena menghasilkan dua jamaah yang keluar.

? Kalau kita ke negara lain dan tidak tahu bahasanya, sukup dengan akhlak dan yakinlah Allah swt yang akan keluarkan cash jamaah.

? Siang hari kita tasykil dan da`wah, malam hari kita berdo`a dan sebut nama-nama orang yang telah ditasykil dalam do`a kita.

? Untuk menghilangkan rasa bangga / sombong pada diri karena telah berhasil mentasykil orang lain,maka banyak-banyaklah berkhidmat dan sadari bahwa semuanya terjadi hanya atas kehendak Allah swt.


Cara – cara Tasykil :

? Sambil duduk

? Buat halaqah kalau banyak

? Tulis nama suaminya

? Anya apakah suaminya sudak pernah keluar atau belum, kalau belum pernah jangan didesak untuk keluat, kalau sudah pernah, berapa kali atau berapa masa yang telah dilakukan

? Tasykil untuk selalu hidupkan ta`lim rumah dan ta`lim mingguan.


Istiqbal

Istiqbal artinya penerima tamu.

? Petugas istiqbal harus bersikap ramah tamah, lemah lembut dan murah senyum

? Yang harus ditanamkan pada hati petugas istiqbal adalah tamu-tamu yang datang pada majlis ta`lim adalah orang-orang pilihan Allah swt, orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah-Nya untuk menghadiri majlis ta`lim yang sangat disukai Allah swt. Jadi tamu-tamu itu bukan orang-orang yang biasa

? Apabila tamu datang, bersikaplah seolah-olah kita sudah pernah mengenalnya walaupun kita belum pernah mengenalnya, sambutlah kedatangannya dengan hangat, jabat tangannya dengan erat, peluklah dengan rapat seolah-olah kita sudah lama tidak bertemu

? Terimalah tamu kita dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas sebab mereka adalah tamu-tamunya Allah swt

? Al-Faqih meriwayatkan, Rasulullah saw bwesabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah swt, maka hendaklah menjamu tamunya”. Jadi muliakanlah kedudukannya, karena tidak akan dimuliakan oleh Allah swt orang yang tidak memuliakan tamunya.


Ulama katakan :Pekerjaan istiqbal sama denagan tugas malaikat di akhirat nilainya.

INFIRODI DA`WAH DAN AZAS DA`WAH

Infirodi Da`wah :

Da`wah adalah ibarat kita melempar bola ke tembok, akhirnya mengenai diri kita sendiri.

? Sewaktu kita memberikan da`wah hati kita harus selalu ingat kepada Allah swt, agar dalam pembicaraan kita Allah swt akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga setiap kata yang kita ucapkan dalam bimbingan Allah swt.

? Sewaktu memberikan da`wah hendaklah dengan hati yang lembut, rendah hati, kecilkan diri kita, besarkan saudara kita, anggaplah bahwa saudara kita lebih mulia kedudukannya di sisi Allah swt dan anggap saudara kita itu lebih alim dari kita.

? Sewaktu kita berikan da`wah tunjukkanlah sikap yang baik, jangan sekali-kali mempunyai sifat mengajari orang lain, serahkan semua pada Allah swt, karena Allah swt jugalah yang akan memberikan petunjuk pada pada saudara kita.

? Kita harus mempunyai rasa hormat pada orang yang kita beri da`wah, berterimakasihlah pada orang – orang yang diberi da`wah, karena tanpa kehadirannya kita tidak akan bisa berda`wah.

? Berikan da`wah dengan perhatian dan pengertian. Dengan siapa kita da`wah ? lihat latar belakang pendidikannya, dari golongan mana, tua atau muda, sedang sakitkah dia atau dalam keadaan sehat ? Lihat juga cara berpakaiannya dan juga latar belakang agamanya.

? Kita harus da`wahkan tentang kebesaran Allah swt, mengenai alam akhirat, kehidupan di surga, katakanlah semua itu bisa didapatkan dengan mengamalkan Islam secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Sebaiknya tidak diceritakan azab-azab. Ceritakanlah fadhilah-fadhilah orang yang keluar di jalan Allah swt.

? Usahakan agar timbul dalam hati orang yang kita da`wahi tentang agama dan berkeinginan untuk mengajak orang-orang yang belum hadir untuk bisa ikut fikir seluruh umat di dunia ini sehingga Allah swt akan turunkan hidayah-Nya ke seluruh alam.

? Hidayah dari Allah swt sebanding dengan sejauh mana tingkat usaha kita dan tingkat fikir kita serta pengorbanan-pengorbanan kita.

? Apabila dalam satu jemaah hanya terdiri dari beberapa orang saja atau ada teman kita mendapat tugas da`wah, kawan-kawan yang lainnya ikut mendengarkan dengan penuh tawajuh kepada Allah swt, karena akan berpengaruh kepada yang hadir dan bantulah saudara kita yang berda`wah dengan dzikir dan do`a pada Allah swt agar kata-katanya berhikmah.

? Amalan-amalan infirodi kita harus tertib ; shalat wajib dan shlat sunatnya, tilawat Qur annya, dzikirnya, karena amalan infirodi bagi yang sedang da`wah bagaikan sayap burung. Siang hari da`wah, malam hari do`a, banyak-banyaklah manangis di saat berdo`a dalam tahajud. Mohonlah hidayah untuk seluruh saudara-saudara kita dan umat seluruh alam.


Azas – Azas Da`wah :

1. Infirodi bukan ijtima`I

2. Kerisauan dan bukan fikir tinggi-tinggi

3. Gerak dan bukan tulisan

4. Amar ma`ruf dan bukan nahi munkar

5. Musyawarah dan bukan perintah

6. Kasih sayang satu hati dan bukan perpecahan

7. Kabar gembira dan bukan ancaman

8. Tersembunyi dan bukan propaganda

9. Perdamaian dan bukan permusuhan

10. Ringkas dan bukan detail

11. Usaha atas akar bukan ranting

12. Ketawadhu`an bukan kesombongan

13. Diri bukanlah harta.


SIFAT – SIFAT DA`I / DA`IYAH

? Kasih sayang pada umat

? Niat ishlah diri

? Ikhlash, semata-mata mencari redha Allah swt

? Semangat berkorban untuk agama Allah swt

? Setelah beramal banyak beristighfar

? Sabar atas ujian

? Menisbatkan kebahagiaan hanya kepada Allah swt

? Tawadhu` / sabar seperti bumi

? Bergerak tak terbendung seperti air

? Teguh kokoh seperti gunung

? Istiqomah seperti unta

? Bercita-cita tinggi seperti langit / berwawasan luas

? Memberi manfaat tanpa pamrih seperti matahari.


ALHAMDULILLAH

SABAR DAN TAHAMUL


? Ketika Nabi saw berda`wah ke tho`if beliau dihina, direndahkan, bahkan dilempari batu sehingga berdarah. Tetapi Nabi saw walaupun ditawarkan oleh Jibril as untuk membalas penghinaan itu dengan menyiksa penduduk tho`if dengan menabrakkan 2 gunung yang ada disana, Nabi saw menolak tawaran itu bahkan mendo`akan agar kalaupun penduduk tho`if menolak mungkin kelak keturunan mereka akan mau menerima Islam.

? Demikianlah contoh kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi saw dalam berda`wah, bahkan kepada orang yang menghina dan menyiksa beliau ada fikir agar mereka atau keturunannya mendapat hidayah.

? Apabila penderitaan dari 124.000 anbiya a.s dijadikan satu maka lebih besar penderitaan Nabi saw.

? Sekarang apabila kita pergi berda`wah ke suatu tempat, maka apabila ada orang-orang yang berkata atau bersikap kurang menyenangkan, kita bandingkan dengan penderitaan dan sikap Rasulullah saw.

? Apabila kita pergi berda`wah ke daerah lain atau ke negeri lain, mungkin makanan, kebudayaan atau udara daerah tersebut kurang cocok dengan kondisi kita, dalam hal inipun kita harus sabar.

? Kesulitan di dunia ini adalah sangat kecil dan sangat singkat bila dibandingkan dengan kesulitan penderitaan di akhirat yang sangat dahsyat dan sangat lama

? Firman Allah swt “ Aallah swt sayang kepada orang yang sabar “

? Orang yang sabar menjadi dekat dengan Allah swt, Allah swt meningkatkan derjat kesabaran lebih tinggi daripada ibadah

? Di dalam kubur amal kesabaran kita akan berdiri di sudut menjaga dan melindungi kita. Apabila amal-amal ibadah kita seperti shalat, puasa, bacaan Al-Qur an ada kekurangan, maka amal kesabaran kita akan menghampiri dan melindungi dari azab kubur.

? Apabila kita berda`wah kepada seseorang dan orang bersekap tidak menyenangkan, kita jangan jera, kita datangi lagi, kita bicara dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut, karena mungkin ketika kedatangan kita yang pertama atau kedua ia belum mau tetapi setelah kita pulang ia mulai berfikir dan berniat ikut kita .

NUSROH JAMA`AH

Agama dapat tersebar dengan dua amal yaitu Hijrah dan Nusroh

? Pahala nusroh sama dengan pahala hijrah ( khuruj fii sabilillah )

? Bila kita nusroh sebaiknya tidak membawa anak kecil kecuali sangat terpaksa

? Bila kita nusroh sebaiknya membawa makanan sebagai tanda cinta kita kepada saudara kita yang datang ke kota kita ( muhajirin )

? Bila kita nusroh sampai bertemu waktu makan maka sebaiknya kita membawa makanan minimal untuk diri kita sendiri

? Nusroh yang terlengkap adalah menawarkan rumah kita untuk jamaah. Bila kita membangun rumah niatkan untuk menerima jamaah

? Barangsiapa yang bersedia menerima jamaah di rumahnya, berarti ia mau agama hidup dalam rumahnya.

? Bagi yang nusroh harus sudah kembali sebelum matahari terbenam kecuali diperlukan dengan musyawara

CARA MENGELUARKAN JAMA`AH CASH


Tujuan keluar adalah untuk mendapatkan jamaah cash. Bila jamaah / rombongan keluar dapat memberangkatkan rombongan fisabilillah, maka Allah swt dapat memberikan pertolongan yang cash / pertolongan kontan, juga Allah swt dapat mengampuni dosa-dosa jamaah yang keluar dan yang mengeluarkan ( cash )

Cara untuk mewujudkan jamaah cash adalah :

1. Seluruh jamaah harus ada fikir dan menyatukan fikir untuk memberangkatkan jamaah sebanyak-banyaknya

2. Setiap jamaah berniat untuk mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya

3. Banyak usuli dan khususi orang / karkun setempat untuk ikut berfikir bersama-sama, bagaimana cara mewujudkan jamaah cash dari tempat lain

4. Jamaah memperbanyak da`wah infirodi setiap saat dan keadaan dan beri targjib yang tepat

5. Dalam yahajud do`a penuh tawajuh pada Allah swt dan sebut nama-nama mereka

6. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah swt supaya memberangkatkan jamaah cash tersebut

7. Kita usuli hasil taskilan dengan penuh keyakinan bahwa Allah swt akan pilih orang tersebut dan memberangkatkannya InsyaAllah

Bila rombongan siap dan sudah terbentuk maka perlu disiapkan bayan hidayah, rute, amir rombongan oleh jamaah yang mengeluarkan dengan musyawarah bersama orang-orang tua.

MUHASABAH

Artinya : Menghitung kesalahan diri sendiri

Tujuan : Untuk menyimak amal harian dengan niat untuk memperbaiki kesalahan.


Adab – adabnya :

1. Lakukan sewaktu-waktu, sebaik-baiknya selepas shalat wajib sebelum tidur

2. Dalam keadaan wudhu

3. Istighfar

4. Merasakan diri dekat dengan Allah swt, hukum Allah swt dan akhirat

5. Awasi diri mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali

6. Waktu keluar menuju Allah swt simak usul-usul da`wah

7. Menangis jika didapati kesalahan yang diperbuat

8. Tidur dengan niat untuk memperbaiki amal diesok hari


Fadhilahnya :

? Bila istiqamah ada kemungkinan terlepas dari hisab. Kata Umar r.a : “ Hisab-hisablah dirimu sebelum kamu dihisab “

? Menambah kebaikan amal

? Memudahkan iman, amal dan agama

? Hadits Nabi saw : “ Mengingat maut 25 kali akan mendapat pahala syahid

? Membawa keinsyafan diri

? Melahirkan sifat ikhlash

? Dengan muhasabah kebesaran Allah swt dan kepentingan akhirat terwujud dalam hati

4 AMALAN MASJID NABAWI

A. Da`wah

I. Manfaat ( bila dilakukan )

1. Asbab manfaat

2. Iman akan naik

3. Amal akan sempurna

4. Akhlak akan baik

5. Do`a akan dimakbulkan

6. Qudratullah dan nusratullah akan turun


II. Mudharat ( bila ditinggalkan )

1. Tidak turun hidayah

2. Iman akan turun

3. Amal akan rusak

4. Akhlak akan buruk

5. Do`a tidak akan dimakbulkan

6. Qudratullah dan Nusratullah tidak akan turun


B. Ta`lim


I. Manfaat ( bila dilakukan )

1. Asbab hidayah

2. Tahu nilai amal

3. Ada gairah untuk beramal

4. Akan melahirkan ulam


II. Mudharat ( bila ditinggalkan )

1. Tidak turun hidayah

2. Tidak tahu nilai amal

3. Tidak ada gairah untuk beramal

4. Menjauhi ulama, bahkan menentang ulama


Bila menentang ulama, maka Allah swt akan kirimkan 3 macam bala :

? Usahanya tidak akan berkah

? Diturunkan raja zhalim

? Mati tidak membawa iman


C. Dzikir


I. Manfaat ( bila dilakukan )

1. Asbab hidayah

2. Mendatangkan tawjuh kepada Allah swt yang menumbuhkan sifat ihsan. Ihsan

adalah ibadah kepada Allah swt, seakan-akan melihat kebesaran Allah swt, ka-

lau tidak maka yakinlah Allah swt melihat kita.

3. Masalah akan selesai

4. Mengundang Nusratullah


II. Mudharat ( bila ditinggalkan )

1. Tidak turun hidayah

2. Akan tawajuh kepada makhluk

3. Masalah tidak akan selesai

4. Nusratullah tidak akan turun


D. Khidmat


I. Manfaat ( bila dilakukan )

1. Akan jadi asbab hidayah

2. Akan dijauhakan dari bala

3. Akan dekat dengan Allah swt, manusia dan surga-Nya

4. Akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka


II. Mudharat ( bila ditinggalkan )

1. Akan menjadi penghalang hidayah

2. akan dekat dengan bala

3. akan jauh dari Allah swt7 TIPUAN / AJAKAN SYETAN UNTUK MENINGGALKAN IBADAH DAN CARA MENOLAKNYA


Ada 7 jalan tipuan / ajakan syrtan pada manusia untuk meninggalkan ibadah


1. Melarang ta`at kepada Allah swt

Tolak dengan mengatakan saya butuh pahala dari Allah swt untuk bekal akhirat

2. Mengajak / mengakhirkan keta`atan ( nanti kalau sudah tua saja )

Tolak dengan mengatakan ajal bukan pada tangan manusia

3. Mendorong agar buru-buru mengerjakan amalan ( buru-buru adalah sifat syetan )

Tolak dengan mengatakan amal sedikit tapi sempurna lebih baik dari amal banyak tapi tidak sempurna.

4. Setan berkata : Betapa tinggi derjatmu dalam beramal (bangga ) juga cerdik dan pintar…Tolak dengan mengatakan keagungan dan kesempurnaan hanya kepunyaan Allah swt, karena taufik-Nya kita dapat beramal yang diridhoi-Nya dan dengan karunianya memberi ganjaran.

5. Syetan berkata,” bersungguh-sungguhlah dalam beramal jangan sampai diketahui manusia sebab Allah swt juga akan menzhohirkan amalmu pada manusia dan hamba yang ikhlash ( tidak ikhlash )”. Tolaklah dengan mengatakan walau kamu berpura – pura memperbaiki amalku tapi hanya allah sseolah-olah berkehendak menzhohirkan atau menyembunyikan amalku dan hanya urusan Allah swt yang menjadikan aku mulia atau hina.

6. Syetan berkata,”Engkau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan beramal, sebab jika Allah menetapkan untuk menjadikan bahagia maka tidak akan menjadikan mudharat apa-apa untuk meninggalkan amal, sebaliknya jika dikehendaki jadiorang celaka, maka akan tetap celaka dan tidak ada gunanya beramal. Maka tolaklah dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan dia sendiri yang berusaha untuk merubahnya.
AlhamdulillahPETUNJUK SUNNAH DAN ADAB SEHARI-HARI


Adab Perjalanan :

1. Shalat safar 2 rakaat

2. Do`a memakai sandal / sepatu / kasut

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ اْلاِبْلِسِ وَالْجُنُدِهِ

Artinya : “ Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari Iblis dan bala tentaranya. “


3. Tidak memakai hiasan dan wangi-wangian

4. Do`a keluar rumah :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ

5. Saat naik kendaraan langkahkan kaki kanan denagan membaca : بِسْمِ اللهِ , setelah duduk bacalah اَلْحَمْدُ ِاللهِ , bila kendaraan mulai berjalan maka baca :

سُبْحَـانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَـا هَذَا وَمَـا كُنَّـا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّـا اِلَى رَبِّنَـا لَمُنْقَلِبُــوْنَ

6. Jika perjalanan naik / tanjakan baca : اَللهُ اَكْبَـرُ

Jika perjalanan turun, baca : سُبْحَـانَ اللهُ

Jika perjalanan mendatar, baca : اَلْحَمْدُ ِللهِ

Jika jalan berliku-liku, baca : لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ

Jika melewati jembatan, baca : اَلَّهُمَّ يَلِّمْ وَسَلِّمُ

Jika melihat masjid, baca اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ

Jika melihat tempat ibadah bukan Islam, baca : لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ لاَمَعْبُدْ اِلاَّ اللهُ

Jika melihat wanita bukan muhrim, baca : اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَـةِ النِّسَـاءِ

Jika melihat kebesaran dunia, baca :

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَـا وَمِنْ عَذَابِ ا ْلاَخِرَةِ

7. Jika melihat kampung, baca : اَللَّهُمَّ بَـارِكْ لَنَـا فِيْـهَـا

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَـا جَنَـاهَـا وَحَبِبْنَـا اِلَى اَهْلِهَـا وَحَبِبْ صَـالِحِى اَهْلِهَـا اِلَيْنَـا.

8. Berhenti di tengah jalan atau penginapan, baca :

اَعُوْذُبِكَلِمَـاتِ اللهِ التَّـامَّـاتِ مِنْ سَرِّمَـا خَلَقَ

9. Turun dari kendaraan, baca : رَبِّ اَنْزِلْنِى مُنْزَلاً مُبَـارَكًا وَاَنَـا خَيْرُالْمُنْزِلِيْنَ.

10. Bila melihat kota, baca :

لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيُّ دَاءِمٌ لاَ يَمُوْتُ

بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

Fadhilahnya :

? Dapat 1000 kebaikan

? Hapuskan 1000 dosa dan kejahatan

? Diangkat 1000 derjat dalam surga.

11. Do`a naik kendaran laut, baca : بِسْمِ اللهِ مَـجْرَهَـا وَمُرْسَهَـا اِنَّ رَبِّى لَغَفُوْرٌرَّحِيْـمٌ

وَمَـا قَدَرُوْالله َ حَقَّ قَدْرِهِ وَاْلاَرْضِ جَمِـيعًـا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَـامَـةِ وَالسَّمَوَتِ عَطْوِيَـاتِ بِيَمِنِهِ

سُبْحَـا نَـهُ وَتَعَـالَى عَمَّـا يُشْرِكُوْنَ .

12. Do`a masuk rumah : اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْـأَََلُكَ خَيْرَ الْمَوْلُجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ.

ADAB MEMASAK


1. Berwudhu dan shalat 2 rakaat.

2. Baca do`a masuk dapur ( Al-Kahfi : 10 )

رَبَّنَـا اَتِنَـا مِنْ لَّدُنْـكَ رَحْمَـةً وَهَيِّءْلَنـَا مِنْ اَمْرِنـَا رَشَـدًا.

“ Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat yang besar dari sisi-Mu dan persiapkan petun –

juk terhadap urusan kami.”

3. Do`a mengambil beras ( An-Nahl : 96 ) : مَـا عِنْدَكُـمْ يَـنْـفَدُّ وَمـَا عِـنْدَ اللهِ بَـاقٍ.

“ Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal.”

4. Do`a memcuci beras : اَلْحَمْـدُ ِاللهِ الَّـذِى اَطْعَمَنـَا خَيْرًا مِنـْه ُ.

“ Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan yang lebih baik darinya.”

5. Do`a menaruh beras dalam periuk : اَلْحَمْـدُ ِاللهِ الَّذِى اَطْعَمَنـاَ مِنْ جُـوْعٍ .

“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan setelah lapar.”

6. Do`a menaruh air dalam beras :

اَللّذِيْنَ اَمَنُوْاا صْبِرُوْا وَصَـابِرُوْاوَرَابِطُوْا وَتَّـقُوااللهَ لَعَلَّـكُـمْ تُفْلِحُوْنَ .

7. Do`a mengaduk sayur ke arah kanan ( dengan arah jarum jam ) :

لَيْسَ لَهـاَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كـاَ شِفَـةٌ

“Tidak ada yang dapat menyatakan hari itu selain Allah.”

8. Do`a memotong sayur / daging ( Al-Baqarah 71 ) :

فَذَ بَحُوْهـاَ وَمَـا كـاَدُوْا يَفْعَلُوْنَ .

9. Do`a mencuci sayur : لَيْسَ لَهـاَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كـاَ شِـفَـةٌ .

10. Do`a menghaluskan bumbu : Surat Al-Kautsar 1 – 3 .

11. Do`a membuka kekep : اَللَّهُمَّ بـاَرِكْ لَنـاَ خَيْرًا مِنْـهُ .


ADAB MAKAN


1. Memakai tutup kepala

2. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan berkumur 3 X lalu dibyang ke kiri ( fadhilah untuk memudahkan melafadzkan Laailaahaillallaah saat sakaratul maut ) sambil membaca shalawat.

3. Menyiapkan suprah, buah dan garam.

? Do`a buka suprah : اَللَّهُمَّ ابْسُطْ لَنـاَ مِنْ بَرَكـاَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرِزْقِكَ وَفَضْلِكَ .

? Do`a makan buah : اَللَّهُمَّ بـاَرِكْ لَنـاَ فِى ثَمَرِنـاَ .

? Mencicipi garam dengan jari manis, baca :

بِسْمِ اللهِ هَنِيْأ ً مَّرِيْـأ َ .

4. Makanan datang , baca do`a :

اّللَّهُمَّ بـاَرِكْ لَنـاَ فِيْمـاَ رَزَقْتَنـاَ وَقِنـاَ عَذَابَ النَّـاَرِ .


Cara duduk :

? Seperti tahyat awal

? Kaki kanan diangkat kaki kiri diduduki

? Nongkrong ( dalam keadaan perang dan becek )


5. Makan dari yang terdekat dengan 3 suap pertama menggunakan 3 jari ( ibu jari, telunjuk dan jari tengah ) sambil membaca :

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى بَرَكـاَتِ اللهِ .

6. Setelah selesai 3 jari, sebelum makan dengan 5 jari, baca do`a :

جَلاَّ جَلاَ لَـهُ يـاَ وَاسِعَ الْمَغْغِرَةِ .

7. Karena makan berjamaah, jika ada yang enak usahakan dahulukan ntuk teman dengan adil. Saat makan usahakan ntuk berdzikir kalaupun bicara usahakan bicara agama.

8. Apabila merasakan nikmat ucapkan : اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْـدُ وَلَكَ الشًّكْرُ .

9. Dan yang mendengar mengucapkan : اَلْحَمْـدُ ِاللهِ

10. Jika ada makanan yang jatuh, ambil dengan tangan kiri kemudian taruh ditangan kanan lalu dimakan sambil membaca : اِلَيْـهِ رَشَـدًا .

11. Kalau kotor kita bersihkan dahulu, agar syetan tidak ikut makan sebab berkah makanan itu siapa tahu ada pada makanan yang jatuh tersebut .

Fadhilah :

? Menghindarkan sikap sombong / takabbur

? Agar mata tetap cerah

? Agar pembicaraan mudah dipahami orang

? Mendapat anak yang shaleh.

12. Tidak boleh mencela makanan, disunnahkan memuji makanan, jika ada yang tidak enak / tidak disukai lebih baik ditinggalkan ( H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa`I )

13. Makanan harus habis dan bersih, sebab kita tidak tahu dimana letak keberkahan makanan itu. Selesai makan baca do`a :

اَلْحَمْـدُ ِاللهِ الَّـذِى اَطْعَـمَـنَـا وَسَقَـانـاَ زَجَعَـلَـنـاَ مِنَ الْمُسْلِمِــيْنِ .

14. Disunnahkan membersihkan makanan yang ada di jari dengan mulut.

? Jari tengah : اِتَّـقِ اللهِ “Bertaqwalah kepada Allah “

? Ibu jari : فَـا تَّـقِ الله َ “Maka bertaqwalah kepada Allah “

? Jari manis : وَاِذَا بَطَشْـتُـمْ

? Telunjuk : بَطَشْـتُـمْ

? Kelingking : جَـبَّـارِيـنَ


15. Cuci tangan dengan air yang mengalir setelah makan, usapkan ke wajah dari kiri ke kanan. Fadhilah agar di hari kiamat muka bercahaya dan apabila dilihat suami akan semakin cantik. Do`anya : وَاِذَا بَطَشْـتُـمْ بَطَشْـتُـمْ جَبَّـارِيْـنَ .

16. Do`a tutup suprah : حَمْـدًا كَثِيْرًا طَيِّـبـًا مُبَـارَكـًا فِيْـهِ .

17. Do`a membuang makanan yang tidak termakan : فِى سَبِيْـلِ اللهِ

18. Do`a jika terlupa baca do`a mau makan : بِسْـمِ اللهِ فِى اَوَّلِـهِ وَاَخِـرِه ِADAB MINUM


1. Memakai tutup kepala

2. Tidak berdiri, usahakan sambil bersandar

3. Cara memegang gelas : ibu jari di bibir gelas, kelingking di bawah gelas dan 3 jari lainyya melingkari gelas. Fadhilahnya : Agar terhindar dari minuman yang mengandung racun.

4. Baca do`a :

? Air putih : وَشَقَـاهُمْ رَبَّـهُمْ شَرَابـاً طَهُوْرًا

? Air susu : اَللَّهُـمَّ بـاَرِكْ لَنـَا فِيْـهِ وَزِدْنـَا مِنْـه ُ

? Air manis : اَللَّهُـمَّ ارْزُقْنِى حَلاَ وَةِ اْلاِيْمَـانِ

Fadhilah : agar tidak keras hati.

5. Diminum 3 tegukan pertama dengan tiap tegukan diawali Basmalah dan diakhiri dengan Alhamdulillah.

6. Tidak meniup minuman panas, tunggui sampai dapat diminum ( bila ditiup maka kotoran dari mulut akan mengeluarkan kuman penyakit sehingga penyakit akan lama sembuhnya)

7. Jangan bernafas dalam gelas (H.R. Bukhari – Muslim )

8. Do`a setelah minum :

اَلْحَمْـدُ ِاللهِ الَّذِى سَنـَا نـًا عَذْبـًا فُرَاتـًا فِي رَحْمَتِـهِ مـَاءً وَلَـمْ يَجْعَـلْ بِذُنُـوْبِـهِ .

9. Salah seorang kamu janganlah minum sambil berdiri, maka barangsiapa terlanjur minum berdiri akibat lupa hendaklah dimuntahkan air yang sudah di minumnya ( H.R. Muslim ) .

Bila minum air zam-zam disunnahkan sambil berdiri dan menghadap kiblat (Mutafaq`alaihi )


ADAB TIDUR


1. Berwudhu sebelum tidur

2. Periksa pintu, jendela, makanan, minuman atau tempat air ditutup dengan membaca Basmalah.

3. Shalat sunat 2 rakaat

4. Menghisab diri :

? Apakah ada amalan yang belum dikerjakan, maka segera kerjakan.

? Apakah amal kita lebih baik dari kemaren atau tidak

? Jangan membawa dendam dan jika ada saudara yang punya kesalahan kita maafkan, jika saudara kita punya hutang kita bebaskan untuk malam itu dan besok ditagih lagi kalau memang belum sanggup membebaskan hutangnya sepenuhnya, jika kita punya hutang maka hendaklah ditulis dikertas dan simpan di bawah bantal untuk memberitahu ahli waris jika kita meninggal, sehingga akan dilunasi.


5. Menyelesaikan dzikir pagi dan petang dan membaca al-Qur an surat al-Mulk, As-sajadah,al-Waqi`ah (agar terhindar dari azab kubur dan dari kemiskinan terutama miskin iman ), membaca tasbih Fathimah : Subhanallah 33 X, Alhamdulillah 33 X dan Allahuakbar 34 X. Fadhilahnya untuk menghilangkan rasa letih dan akan bangun dalam keadaan segar kembali.

6. Disunnahkan bercelak 3x dimata kanan dan 2 x di mata kiri sambil membaca ( At-Tahrim : 8 ) : اَللَّهُمَّ اَتْمِمْ لَنـَا نُوْرَنـَا وَاغْفِرْلَنـَا اِنَّـكَ عَلَى كُلِّى شَيءٍ قَدِيْـرٌ .

7. Siapkan alas tidur dengan mengibaskan / menyapukan 3x sambil membaca shalawat 3x, fadhilah untuk menghindarkan kedengkian orang dan gangguan-gangguan jin jahat.

8. Naik dengan kaki kanan sambil membaca Takbir.

9. Niat bangun malam untuk shalat tahajud

? Tidak diperbolehkan tidur hanya memakai selimut tanpa busana.

? Membaca istighfar minimal 3x.

10. Duduk berselonjor, menghadap kiblat dan membaca :

? Ayat kursi 1 atau 3x untuk menghindarkan gangguan syetan dan untuk menjaga keluarga, rumah dan tetangga dari gangguan

? Al-Fatihah dan 4 Qul, untuk menghindarkan diri dari bahaya, kecuali maut. Lalu ditiupkan 3x ke telapak tangan, diusapkan ke badan kecuali kemaluan dan telapak kaki dengan cara mengusap wajah dan seluruh badan bagian atas yang terjangkau.

? Baca 4 Qul lalu tiupkan 3x, usapkan wajah sampai kaki bagian samping

? Baca 4 Qul lalu tiupkan 3x, usapkan wajah sampai kaki bagian bawah.

? Do`a untuk menangkal sihir (Q.S. Yunus : 81 )


قَـالَ مُوْسَى مَـاجِءْ تُمْ بِـهِ السِّحْرُ اِنَّ الله َ سَيُبْطِـلُـهُ اِنَّ الله َ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِـدِيْـنَ .

11. Cara tidur ada 2 macam :

? Badan miring ke kanan menghadap kiblat , tangan kanan di bawah pipi kanan, tangan kiri di atas pinggul dan kaki kanan ujungnya di atas kaki kiri.

? Cara sahabat : Terlentang dengan kepala ke kanan, kedua tangan di atas perut, kaki kanan di atas kaki kiri.

12. Baca do`a akan tidur : بِسْمِـكَ اَللَّـهُمَّ اَحْيـَا وَاَمُوْت ُ .

13. Apabila mimpi baik baca Alhamdulillah dan berdo`a agar jadi kenyataan dan boleh diceritakan pada orang lain, bila mimpi buruk baca A`udzubillahiminasysyaithanirrajiim dan sambil isyarat meludah ke kiri dan jangan diceritakan pada orang lain.

14. Bangun tidur baca Alhamdulillah 3x dan baca do`a :

اَلْحَمْـدُ ْاللهِ الَّذِى اَحْيـَانـَا بَعْدَمَـا اَمـَاتَنـَا وَاِلَيْهِ النُّشُـوْرُ .

Dan smbil menggosok punggung tangan ke mata agar rasa kantuk hilang.


ADAB MANDI


1. Masuk dengan memakai tutup kepala dan alas kaki serta mendahulukan kaki kiri dengan membaca : اَللَّهُـمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَـاءِثْ .

2. Menanggalkan pakaian sambil membaca do`a dalam hati :

بِسْـمِ اللهِ لاً اِلَـهَ اِلاَّهُـوَ .

3. Memakai basahan sebab dimanapun kita berada tidak lepas dari pandangan dan pengetahuan Allah swt.


Syarat sah mandi wajib ( menghilangkan hadats besar ) ada 2 :

1. Niat ketika mengalirkan air ke seluruh tubuh dan niat itu dikhususkan pada hadats yang akan dihilangkan.

2. Meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki.


Adab – adab Mandi Wajib :

1. Masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri

2. Hendaknya mencuci tangan dan bagian yang terkena kotoran ( kemaluan dan dubur )

3. Setelah mencuci tangan dan kamaluan, maka bacalah Basmalah dalam hati lalu berwudhu seperti wudhu mau shalat tetapi kaki ditinggalkan mencucinya kemudian.

4. Menyiram anggota badan bagian kanan 3x lalu anggota badan bagian kiri 3x.

5. Membasuh kaki yang kanan 3x, lalu kaki kiri 3x

6. Menghadap kiblat.

7. Dianjurkan menutup tubuh dengan basahan selama mandi.

8. Mengekalkan niat selama mandi.

9. Jangan berlama-lama di kamar mandi.

10. Setelah mandi baca do`a : اَلْحَمْـدُ ِاللهِ الَّذِى جَعَلَ الْمَـاءَ طَهُوْرَا ز

11. Cara mandi wajib :

? Niat dan bersihkan najis terlebih dahulu.

? Berwudhu, kaki tidak disiram, sebab diakhirkan.

? Menyiram kepala 3x, bagian kanan 3x, bagian kiri 3x.

? Menyiram seluruh badan sampai rata

? Menyiram kaki

? Bila akan shalat tidak perlu wudhu lagi

? Bila dalam keadaan junub lalu tidur (sebelum mandi ) sebaiknya wudhu terlebih dahulu. ( H.R. Tirmidzi )

? Disunnahkan berwudhu ketika hendak melakukan persetubuhan. (H.R. Abu Daud).


ADAB ISTINJA`


1. Memakai tutup kepala agar syetan tidak meletakkan kotorannya di atas kepala.

2. Pastikan tidak membawa barang yang mengandung tulisan / lafadz Allah atau ayat al-Qur an.

3. Masuk dengan kaki kiri sambil baca do`anya.

4. Cincin di tangan kiri dilepas, sebab digunakan untuk membersihkan kotoran .

5. Bila sudah buang air kecil berdehem 3x ( untuk mengeluarkan air kencing yang tersisa di saluran kencing )

6. Cara duduk : Dengan bertenggong kaki kanan maju ke depan, telapak kaki kiri ditekuk, tangan kiri di pinggang sambil menekan, tangan kanan di atas lutut kanan dengan jari di atas kepala ( bila lupa pakai tutup kepala ) / memegang pundak kiri dan hidung ditutup / diletakkan pada lengan kanan.

7. Bila sedang tandas, jika dipanggil jangan menyahut, tapi berdehem / dengan isyarat suara.

8. Agar jangan bernyanyi, bersiul / sambil makan, jangan terlalu lama di dalam WC tanpa ada keperluan yang sebenarnya, sebab mudharat bagi kita dan wc adalah tempat berkumpulnya syetan.

9. Ibu jari dan telunjuk tidak dibolehkan untuk istinja`

10. Do`a bersihkan najis setelah istinja` :

اَللَّهُـمَّ طَهِّرْ قَلْبِى مِنَ النِّفَـاقِ وَحَسِّنْ فَرْجِ مِنَ الْفَوَاحِشْ ز

11. Jangan melihat najis sebab dapat mengurangi nur pada wajah dan akan mengurangi semangat dalam beribadah .

12. Keluar dengan kaki kanan dengan membaca do`a :

غُفْرَانَـكَ الْحَمْـدُ ِاللهِ الَّذِى اَذْهَبَ عَنِّ الْعَذَا وَعـَا فَنِى .
alhamdulillahADAB BERSIWAK


1. Siwak menyucikan mulut, membuat Allah swt ridho kepada kita, mewangikan mulut dan mencerahkan pandangan. ( H.R. Thabrani, Baihaqi ).

2. Siwak adalah obat. (H.R. Baihaqi)

3. Siwak menfasihkan bicara. ( H.R. Ibnu `Adi )

4. Siwak berbeda dengan sikat gigi, siwak adalah kayu yang biasa digunakan untuk menggosok gigi.

5. Panjang siwak adalah sejengkal .

6. Memakai siwak disunnahkan setiap kali wudhu, bangun tidur, sebelum tidur, sesudah makan, sebelum makan, akan masuk rumah dan membaca Al-Qur an (H.R. Ibnu Majah )

7. Memulai bersiwak dengan membaca Basmalah (H.R. Ibnu Majah )

8. Membaca do`a bersiwak :

اَللَّهُـمَّ طَهِّرْ فَمِى وَنَوِّرْ قَلْبِى وَطَهِّرْ بَدَنِى وَحَرِّمْ جَسَدِى عَلَى النَّـَارِ .

“ Ya Allah sucikanlah mulutku, terangilah hatiku, bersihkanlah badanku dan haram-

kanlah tubuhku dari api neraka.”

9. Miswak ( kayu siwak ) hendaknya tidak terlalu keras tidak terlalu lembut

10. Sebelum dan sesudah bersiwak, kayu siwak hendaklah dicuci, jika tidak maka syrtan akan memakainya. (H.R. Ibnu Majah )

11. Siwak hendaklah disimpan berdiri / tegak dan jangan disimpan di atas tanah. Sa`id Bin Jabarra berkata :”Barangsiapa yang menyimpan siwak di atas tanah maka akan ditimpa penyakit gila.”

12. Jika miswak itu kering sebaiknya direndam dalam air terlebih dahulu

13. Dianjurkan agar tidak menggunakan miswak pada kedua ujungnya.

14. Niat bersiwak, Ya Allah aku bersiwak untuk membersihkan mulutku agar aku bisa mempergunakannya untuk berdzikir, membaca Al-Qur an dan membesarkan Nama-Mu.

15. Jika memang tidak ada kayu siwak, maka dibolehkan menggunakan ujung jari. (H.R. Abu Na`im ).


ADAB MENCUCI


1. Hendaknya mencuci di air yang mengalir

2. Pisahkan pakaian yang terkena najis dan pakaian yang tidak terkena najis.

3. Cucilah dulu pakaian yang terkena najis sampai hilang bau dan warnanya

4. Usahakan basuh pakaian hingga 3x ganti air, agar najis yang menempel benar-benar hilang.

5. Jangan jemur pakaian dalam kita di luar yang dilalui orang banyak, karena itu juga termasuk aurat kita.

6. Usahakan mencuci sendiri celana / pakaian dalam kita dan suami.


ADAB BERPAKAIAN


Syarat-syarat pakaian muslimah :

1. Tidak menimbulkan bagian yang akan membuat fitnah, baik tipis atau sempit seperti pakaian mode atau tradisional.

2. Bukan pakaian khusus seperti yang dipakai laki-laki. Rasulullah saw melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan (Al-Hadits )

3. Bukan pakaian yang dipakai orang kafir.

4. Tidak menggerak-gerakkan bagian wajah atau tubuh.

5. Berpakaian menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan.

6. Pakaian harus lapang dan longgar

7. Memakai pakaian yang warnanya tidak menyolok, bagi perempuan lebih afdhol warana hitam, sedangkan laki-laki lebih utama warna putih.

8. Tidak bermaksud untuk menarik perhatian laki-laki bukan muhrim

9. Berpakaian tidak untuk kebanggaan

10. Tidak boleh bagi perempuan membubuhi pakaiannya ketika keluar rumah dengan wewangian. “Wanita-wanita yang memakai wewangian lalu lewat di depan laki-laki yang bukan mahram, maka ia dianggap sebagai pezina.”(Al-Hadits)

ADAB BERHIAS


1. Kebersiahan adalah sebagian dari iman

2. 10 perkara dari sunnah kebersihan : Memotong kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, gurah (menghirup air kehidung lalu mengeluarkannya), membersihkan celah-celah jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja` dengan air dan berkumur. (H.R. Bukhari)

3. Dianjurkan agar menjaga keindahan dan kerapian rambut

4. Tidak dibolehkan menyisir rambut terlalu sering

5. Wanita dilarang mencukur rambutnya seperti laki-laki

6. Tidak diperbolehkan mencukur sebagian rambut saja (dipuncung atau dijambul) dan membiarkan sebagian rambut lainyya walaupun kepada anak-anak (H.R Bukhari, Tirmizi dan Nasa`I).

7. Rambut yang paling panjang bagi laki-aki adalah sebatas pundak (H.R Muslim)

8. Disunnahkan menyisir rambut dengan tangan kanan (H.R Muslim)

9. Tidak diperbolehkan sama sekali mencabut uban, walaupun hanya satu helai. Baik dari rambut ataupun janggut (H.R Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu majah ).

10. Diperbolehkan menyemir rambut atau janggut dengan warna selain dari warna hitam

11. Orang yang menyemir rambut dengan warna hitam tidak akan mencium bau surga.

12. Disunnahkan bagi laki-laki agar mencukur kumis dan memanjangkan janggut.(H.R Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah)

13. Batsan diperbolehkannya memotong janggut adalah sebatas genggaman tangan.

14. Wanita dibolehkan mewarnai kukunya dengan henna / inai

15. Diharamkan mencukur alis, membuat tahi lalat palsu, membuat tato, dan mengikir gigi.

16. Tidak boleh memanjangkan kuku, karena akan menjadi tempat bersarangnya syetan.

17. Wanita diharamkan berhias keluar rumah dan menarik hati laki-laki yang bukan mahramnya.alhamdulillah


ADAB MENYISIR RAMBUT


1. Menyisir semua rambut kebelakang dengan tangan kanan, dengan do`a :

اَلَّهُـمَّ احْعَلْنِى مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَاَعُوزْذُ بِكَ مِنَ النَّـارِ .

2. Belah rambut menjadi 2 bagian, dengan do`a :

اِهْدِنـَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَـقِيْمَ .

3. Menyisir bagian kanan, dengan do`a : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ .

4. Menyisir bagian kir, dengan do`a : بِسْمِ اللهِ عَلَى شَغِـرَ رَسُوْلِ اللهِ .

5. Menyisir sesuai kehendakAlhamdulillah


ADAB MULAKOT


1. Panggil ahliahnya ( bila mengetuk pintu, tanda tidak jelas maka diulang / dipanggil lagi atau boleh juga dipanggil secara berurutan )

2. Mulakot cukup dibalik dinding, boleh juga masuk dan duduk dan tidak boleh berdiri.

3. Diusahakan tidak bersentuhan badan, seperti bersalaman.

4. Ketika bertemu ucapkan salam dan tanyakan : Da`wahnya, tasykilan, kenalan, ta`lim, amalan ( tahajud, dzikir, baca Al-Qur an dll. ), mudzkarah sudah sampai mana, tanyakan kebutuhan yang mendesak.

5. Jangan disampaikan progran yang belum pasti

6. Kalau bicara panjang melantur cepat dipotong

7. Jangan dibicarakan tentang uang khidmat, amir, petugas bayan .

8. Waktu mulakot 5 – 10 menit.


ADAB RUMAH TANGGA


Maksud dan Tujuan :

“ Agar di dalam rumah tangga kita dapat terwujud suasana agama sebagaimana rumah tangga Rasulullah saw dan agar menjadi rumah tangga yang terhormat sehingga menjadi contoh bagi saudara dan seluruh umat.


Adab – adabnya :

1. Setiap masuk dan keluar rumah hendaklah mengucapkan salam.

2. Ibu rumah tangga adalah seumpama guru di dalam kelas yang akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.

3. Ibu rumah tangga janganlah berpakaian yang kurang pantas karena akan dicontoh oleh anak-anak, kecuali bila berada di kamar bersama suami dan itupun hendaklah kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah swt melihat apa saja yang kita lakukan.

4. Ibu rumah tangga tidak boleh memasukkan laki-laki lain yang bukan muhrimnya ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya, dan kalau laki-laki yang bukan muhrum bertanya hendaklah dijawab dengan suara tegas, jelas, sopan dan ringkas. Jangan sampai laki-laki yang bukan muhrim itu tergoda oleh suara kita karena bagi wanita suara adalah aurat, tidak boleh diperdengarkan kepada sembarang lelaki.

5. Ibu RT tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan kalau khawatir suaminya sudah pergi kerja atau meninggalkan rumah, maka hendaklah minta izin sebelum suaminya pergi.

6. Ibu RT hendaklah keluar bersama muhrimnya.

7. Ibu RT hendaknya segera kembali ke rumahnya setelah urusan selesai dan sebelum malam tiba.

8. Ibu RT hendaknya menyambut suaminya yang baru pulang, berada di depan pintu dengan wajah yang jernih serta menyengkan hati suami dan bersalaman serta mencium tangan suami.

9. Ibu RT hendaknya mengantar suaminya sampai ke pintu rumah, bila mana suaminya hendak pergi dan menyambut salamnya.

10. Ibu RT hendaklah menjaga harta benda dan kehormatan suami selama suaminya tidak ada di rumah.ADAB IKROM SUAMI


Maksud dan Tujuan :

Kehadiran suami di rumah adalah merupakan suatu rahmat kepada setiap istri.


Adab – Adabnya :

1. Dalam hal apapun ( kecuali maksiat ), istri harus selalu taat pada suami.

2. Selalu mendahulukan kepentingan suami daripada yang lain

3. Mendidik anak, menjaga harta dan kehormatan suami.

4. Mempersiapkan semua kebutuhan suami, mengurus rumahtangga supaya baik, bersih dan rapi menurut sunnah.

5. Janganlah sembarangan membelanjakan harta suami secara tidak tepat dan boros, dan bermusyawarah untuk setiap pengeluaran.

6. Hendaknya memasak mengikuti kesukaan suami.

7. Sewaktu suami bicara hendaklah istri dia mendengarkan dan jangan memotong pembicaraan.

8. Bila suami marah hendaklah kita mendiamkan diri dan jangan suka menjawab / menentang.

9. Senantiasa menghormati dan memuliakan keluarga suami, bersikap baik dan ramah.

10. Wajib bagi istri agar senantiasa mempunyai rasa malu kepada suaminya, menundukkan pandangan di hadapannya dan merendahkan suara.

11. Berdiri untuk menyambut suaminya datang atau pergi.

12. Menawarkan dirinya kepada suami ketika hendak tidur.

13. Memakai wangi-wangian, memelihara mulutnya dengan siwak dan wewangian.

14. Senantiasa berhias dihadapan suaminya, meninggalkan berhias ketika suaminya tidak ada.

15. Tidak menolak ajakan suaminya.

16. Tidak keluar rumah tanpa izin suami.

17. Selalu memohon maaf dari suami ketika hendak tidur dan ketika suami akan pergi.

18. Mengusap janggut suami, dengan do`a : اَمَنْـتُ بِـااللهِ بِـقَدْرِهِ .

19. Bila istri memijit suaminya tanpa disuruh terlebih dahulu, maka akan diberikan pahala 7 mangkok emas,bila memijit suami setelah disuruh akan mendapat 7 mangkok perak.

20. Do`a memeluk suami : اَللَّهُـمَّ زِدْنَـَا مَحَبَّـةً لِلاِْسْلاَمِ .

21. Satu hari khidmat suami dengan ikhlash sama dengan pahala 1000 haji dan 1000 umrah yang mabrur.

22. Tidak puasa sunat tanpa izin suami.

23. Bila suami memberi nafkah sedikit, maka hendaknya bersyukur ( Qana`ah)

24. Bila suami pulang dari bepergian, mencium keningnya sama dengan mencium hajr aswad.

25. Istri yang meminyaki dan menyisir rambut suami, menyisir janggut, menggunting misai dan memotong kuku suami, maka Allah swt akan beri :

? Minum dari air surga dan diringankan hisabnya.

? Dimudahkan ketika sakratul maut.

? Kuburnya seperti taman-taman surga.

? Terlepas dari siksa neraka

? Melintas shirath dengan tanpa susah payah.

? Mendapat 1000 haji dan 1000 umrah.

26. Wanita yang menjaga hijabnya / purdah, maka :

? Allah swt tingkatkan Nur wajahnya 13 x ganda dari wajah aslinya.

? Di akhirat Allah swt tingkatkan kecantikannya 70x ganda dari kecantiklan bidadari yang bernama La`aiba, seorang bidadari yang allah swt ciptakan dengan tangan-Nya sendiri..ADAB BERGAUL DENGAN SESAMA MUSLIM


1. Sesungguhnya orang mu`min itu bersaudara ( Al-Qur an ).

Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak satu bahasa, daerah ataupun adat kebiasaan, tetapi dengan adanya kalimah yang sama maka sesama mu`min pada hakikatnya bersaudara. Persaudaraan itu tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat karena di sana akan berjumpa kembali dan itulah perseudaraan yang sejati. Berbeda dengan selain mu`min walaupun ia ada hibungan kekeluargaan dengan kita tetapi tidak akan bersama-sama di akhirat kelak.


2. Diwajibkan tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.


Jika mereka susah dalam kebendaan, maka kita membantunya dalam menghilangkan kesusahannya, itulah tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan jika mereka lalai dalam amalan agama, maka kita mengingatkan mereka untul mengamalkannya, itulah tolong menolong dalam ketaqwaan. (Al-Qur an )


3. Ditekankan bagi orang mu`min agar memiliki sifat selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Inilah yang menjadi sifat para sahabat. Walupun mereka sendiri dalam keadaan susah payah, tapi mereka akan berusaha menolong kesusahan orang lain lebih dahulu. (Al-Qur an )

4. Memberi nasihat jika dimintai nasehat.(H.R Bukhari )

5. Mencintai orang muslim seperti mencintai diri sendiri (H.R.Mutafaq`alaihi)

6. Jika saudara kita mempunyai hajat saudaranya sesama muslim, maka segera tunaikan hajatnya.(H.R Bukhari, Baihaqi)

7. Jika ada yang ingin menunaikan hajat saudaranya sesama muslim, sedangkan ia mempunyai kemampuan yang sedikit, maka kita secepatnya membantunya (H.R Muslim, Thabrani, Baihaqi, Hakim)

8. Menunaikan hajat sesama muslim berpahala 10 tahun I`tikaf di mesjid, sedangkan 1 malam saja I`tikaf di masjid akan dijauhkan dari neraka jahannam sejauh jarak langit dn bumi. (H.R Thabrani)

9. Saling mengunjungi sesama muslim. Itu adalah pertanda kasih sayang dan sekaligus menghidupkan lingkungan yang baik.(H.R Muslim, Baihaqi, Thabrani).

10. Merasa gembira dan senang jika orang lain mendapat kesenangan atau kegembiraan, walaupun kita sendiri belum tentu senang atau kita tidak mendapat manfaat apa-apa dari kesenagannya.(H.R Muslim, Thabrani)

11. Menolong saudara muslim yang dizhalimi orang kafir.(Muslim, Ibnu Abi Syibah).

12. Sederhanakanlah dalam mencintai atau membenci seseorang, yaitu jika mencintai tidak berlebih-lebihan dan jika terpaksa membencipun hendaknya tidak berlebihan, kedua-duanya dilakukan semata-mata karena Allah swt.

13. Menanamkan rasa malu pada diri, karena malu adalah sebagian dari iman. Orang yang tidak memiliki rasa malu dia akan bisa berbuat apa saja.(Tirmidzi)

14. Jangan sekali-kali menyusahkan orang mu`min, baik perasaannya, badannya dan fikirannya. Walaupun sekedar main-main atau senda gurau,karena itu adalah suatu kezhaliman yang besar.(Muslim, Abu Daud, Tirmidzi)

15. Jangan membuat takut atau terkejut kepada sesama muslim. Rasulullah saw sangat marah ketika ada seorang sahabatnya yang lain, walaupun hanya sekedar bergurau.(Muslim,Abu Daud, Thabrani)

16. Jangan meremehkan sesama muslim, walaupun dari segi zhahirnya mereka hina atau lebih rendah adari kita, tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam hati mereka ada kalimah yang mulia (Laailaahaillallah).(Muslim, Abu Saad, ibnu Majah )

17. Jangan membuat seseorang mu`min marah. (Muslim)

18. Jangan menghujat seorang muslim karena kesalahannya, jangan kita tanyakan dengan nada menuntut;”Kenapa kau berbuat kesalahan seperti ini”(Muslim)

19. Jangan menyinggung perasaan orang mu`min (Muslim, Ibnu `Asakir)).

20. Jangan menghina sesama muslim walaupun ia telah berbuat salah.Dengan menghinanya berarti kita telah membantu syetan. Seharusnya jika mengetahui seseorang mu`min berbuat salah kita memohonkan ampun dan rahmat untuknya.(Bukhari, Baihaqi)

21. Menghina sesama muslim sangan dilarang oleh Al-Qur an. Barangsiapa yang meremehkan Al-Qur an berarti menghina Al-Qur an.(Abu Nu`aim)

22. Jangan membicarakan kesalahan orang mu`min, jika bukan untuk ishlah (memperbaikinya) walaupun jelas kesalahannya. (Bukhari)

23. Tidak boleh memata-matai kesalahan seorang mu`min.(Al-Qur an dan Hadits)

24. Usahakan selalu menutupi kekurangan dan keburukan sesama muslim. Menutupi keburukan sesama mu`min sama dengan menyelamatkan anak yang akan dikubur hidup-hidup.(Abu Daud, Baihaqi,Thabrani)

25. Hendaknya selalu mamaafkan kesalahan sesama mu`min. Ini adalah sifat orang muslim yang muhsin (Al-Qur an dan Hadits )

26. Jangan membenci orang yang berbuat salah, tetapi hanya membenci kesalahannya saja.( Abu Asakir)

27. Jangan mendendam karena kesalahan orang lain yang dilakukan terhadap kita(Muslim)

28. Tunaikan hak muslim atas muslim lainnya : menjawab salam, menengoknya bila sakit, mengantar jenazah, mendo`akan jika bersin dan memenuhi undangan (Mutafaqun`alaihi).

29. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.

30. Hendaknya kita selalu bersikap ramah kepada setiap orang walaupun kita tidak menyukainya.(Ahmad, Thabrani,, Abu Na`im )

31. Jika kita dibenci oleh seseorang, maka tanyakan, apa salah saya? (Ibnu Mundziri).

32. Jika kita bertengkar dengan seseorang, maka disunnahkan agar segera menyatakan sayang kepada lawan bertengkar itu (Thabrani)

33. Jangan memutuskan hubungan silaturrahmi sesama muslim lebih dari 3 hari (Mutafaqun`alahi).


ADAB MASUK PASAR


1. Memasuki pasar dengan membaca do`a :

لاَاِلَـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه ُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُـلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيُّ وَلاَ يَمُـوْتُ بِيَـدِهِ

الْخَيْرُ وَهُـوَ عَلَى كُلِّى شَيْءٍ قَـدِيْـرٌ .

2. Dan membaca do`a lainnya :

اَلَّهُـمَّ اِنِّى اَسْـأ َلُكَ خَيْرَ هَذَا االسُّـوْقِ وَخَيْرَ مـَا فِـيْهَـا وَاَعُـوْذُبِـكَ شَرَّهـَا وَشَرَّمـَا فِيْهـَا .

اَلَّـهُمَّ اِنَِّى اَعُـوْذُبِـكَ اَصِيْرَ فِيْـهَـا يَمِيْنـًا فـَاجِرَةً اَوْصَـفْقَـةً خـَاسِرَةً .

3. Masuk pasar dengan menjaga mata dari pandangan yang diharamkan oleh agama (Al-Qur an).

4. Tidak diperbolehkan berteriak-teriak di dalam pasar.(Thabrani)

5. Pasar adalah tempat berkumpulnya syetan maka sebaiknya jangan berlama-lama di dalam pasar.(Dailami)

6. Sepulang dari pasar dianjurkan agar membaca sekurang-kurangnya 10 ayat Al-Qur an.(Thabrani.

7. Barangsiapa yang membaca do`a masuk pasar, maka ia akan mendapat 1000 kebaikan, dihapuskan 1000 kesalahan dan dinaikkan 1000 derjat.AlhamdulillahADAB SALAM DAN IZIN


1. Tidak diperbolehkan melihat ke dalam rumah orang lain sebelum meminta izin kepada pemiliknya.(Bukhari – Muslim)

2. Rasulullah saw memerintahkan agar mencungkil mata orang yang mengintip rumah orang lain tanpa izin.

3. Tidak boleh meminta izin dengan hanya mengatakan,”Bolehkah akau masuk?”, tetapi izin harus dengan mengucapkan :”Assalaamu`alaikum, bolehkah saya masuk?”(Tirmidzi Nasa-I)

4. Batas meinta izin atau memberi salam sampai 3 kali, jika setelah 3 kali ternyata tidak ada jawaban, maka hendaknya kembali (Bukhari, Muslim)

5. Ketika memberi salam / ketika meminta izin untuk memasuki rumah orang lain, sebaiknya memandang ke arah kiri atau kanan pintu, jangan memandang ke arah pintunya.(Bukhari, Muslim, Abu Daud)

6. Jika ditanya oleh pemilikrumah “siapa”, maka disunnahkan agar memberitahu siapa kita dengan jelas, jangan hanya menjawab “saya”. (Bukhari, Muslim, Tirmidzi,Nasa`I)

7. Diharuskan meminta izin masuk ke tempat wanita ditiga waktu aurat, walaupun keluarga sendiri, anak kecil ataupun pembantu sendiri. (Al-Qur an)

8. Tiga waktu yang mesti meminta izin untuk memasuki kamar orang lain, walaupun keluarga sendiri atau orang tua : sebelum subuh, masa tidur siang dan setelah waktu Isya.

9. Dianjurkan memberi salam kepada yang dikenal ataupun yang belum dikenal (Bukhari, Muslim, Nasa-I).

10. Menyebarkan salam berarti menyebarkan kasih sayang (Muslim, Abu Daud, Tirmidzi)

11. Memberi salam menghilangkan takabur (Baihaqi)

12. Mengucapkan Assalamu`alaikum mendapatkan 10 pahala,

Mengucapkan Assalamu`laikum warahmatullah mendapatkan 20 pahala,

Mengucapkan Assalmu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan 30 pahala

13. Lebih utama mengucapkan salam terlebih dahulu.(Abu Daud, Ahmad)

14. Aturan dalam mengucapkan salam :

? Yang kecil memberi salam kepada yang besar

? Yang berjalan kepada yang duduk

? Yang sedikit kepada yang banyak

? Yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. (Bukhari-Muslim).

15. Dianjurkan jangan memberi salam kepada orang yang non muslim terlebih dahulu.(Muslim)

16. Jika orang yang non muslim mengucapkan salam kepada kita, maka jawab denagan “Wa`alaikum” (Muslim,Ibnu Majah,Nasa-I)

17. Tidak diperbolehkan mengucapkan salam dengan kalimat “`Alaikassalam”, karena itu adalah salam yang diperuntukkan bagi orang yang mati,(Tirmidzi, Nasa`I)

18. Tidak diperbolehkan memberi salam dengan menggunakan cara yahudi dan nasara yaitu dengan melambaikan tangan dan memberi isyarat jari,(Tirmidzi,Dailami)

19. Diperbolehkan mencium tangan orang `alim dan terhormat (Abu Daud).

20. Tidak boleh menyambut orang yang datang deangan cara berdiri langsung dari duduk.(Tirmidzi, Ibnu Majah).

21. Bila diberi salam melaui seseorang, maka menjawabnya dengan “`Alaika wa`alaihissalam”.(Tirmidzi, Ahmad,Abu Daud)

22. Sunnah berjabat tangan.(Bukhari)

23. Dua orang muslim yang berjabat tangan akan diampunkan dosanya oleh Allah swt sebelum mereka berpisah.(Tirmidzi,Ahmad,Abu Daud)

24. Berjabat tangan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, kecuali udzur (Hakim)

25. Disunnahkan berangkulan. (Tirmidzi)

26. Disunnahkan agar selalu memberi salam ketika memasuki rumah dan keluar rumah, baik di rumah sendiri atau di rumah orang lain, walaupun rumah itu kosong. (Baihaqi)

27. Memasuki rumah dengan mengucapkan salam akan membawa berkah Allah swt di dalamnya. (Tirmidzi)

28. Dianjurkan memberi salam ketika memasuki majlis dan ketika meninggalkannya. (Thabrani, Baihaqi).

29. Hendaklah memberi salam dengan suara yang keras sehingga cukup terdengar.

30. Menjawab salam adalah wajib, yaitu : وَعَلَيْكُـمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكـَاتـُهُ .

31. Sunnah berjabat tangan sambil berdo`a : يَغْـفِرُ الله ُ لَنـَا وَلَـكُـمْ .

32. Ketika berangkulan, baca do`a : اَللَّـهُـمَّ صْرَحْ صُـدُوْرَنـَا لِلاِْسْلاَمِ .

33. Para sahabat r.hum jika berjumpa satu sama lain, maka mereka akan berjabat tangan dan jika pulang dari perjalanan jauh mereka akan berpelukan.

34. Laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, begitu pula sebaliknya. (Al-Qur an, Hadits)

35. Rasulullah saw biasanya jika berjabat tangan menunggu dilepas jabatan tangannya, bukan Rasulullah saw yang melepaskan.

36. Disunnahkan agar mengantarkan tamu yang akan pulang hingga sampai ke pintu. Setiap tamu yang akan pulang Rasulullah saw akan mengantarkannya sampai ia keluar rumah (Ibnu Majah).

37. Jangan memalingkan muka dari orang yang menyalami kita. Rasulullah saw tidak pernah memalingkan muka dari orang yang disalaminya.

38. Rasulullah saw biasanya jika menyapa seseorang yang tidak diketahui namanya, maka Rasulullah saw akan memanggil dengan nama “Wahai Ibnu Abdullah”.

39. Berjabat tangan tidak cukup hanya dengan bersentuhan satu jari, tetapi saling memegang telapak tangan dengan kuat (Hakim)ADAB BERTAMU DAN MENERIMA TAMU


1. Tamu membawa rizkidan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah.

2. Sejelek-jeleknya suatu kaum adalah yang tidak menghormati tamunya.

3. Jangan menunggu sampai tamu datang, sebaiknya kita memasak makanan,kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita.

4. Tidak ada kebaikan seseorang yang tidak dikunjungi tamu. Sepatutnya merasa sedih jika dalam jangka sekian lama tidak ada tamu yang berkunjung kepada kita.

5. Hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan agar menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Lebih dari 3 hari pelayanan kita dianggap sebagai sedeqah.

6. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu, disunnahkan agar melayani keinginan tamu.

7. Disunnahkan bagi tuan rumah agar menemani tamu makan.

8. Bila tamu akan pulang maka disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah.


Bagi yang bertamu :

1. Makanlah apa yang dihidangkan, jangan meminta sesuatu yang tidak dihidangkan.

2. Jika akan puasa ( puasa sunat ataupun selain bulan Ramadhan )hendaknya meminta izin dulu dari tuan rumah.

3. Jika sedang berpuasa selain Ramadhan, puasa nazar atau qadha, maka sebaiknya berbuka, jika bertamu kemudian dihidangkan makanan oleh tuan rumah.

4. Dianjurkan agar jangan menjadi imam sewaktu shalat berjamaah, jika sedang bertamu di tempat orang lain.


Undangan Makan :

1. Disunnahkan agar datang menghadiri undangan, jika diundang. (Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad )

2. Jika ada dua undangan yang kita terima, maka hadirilah yang terdekat dengan pintu rumah kita. (Abu Daud, Ahmad).

3. Jangan datangi suatu acara jika tidak diundang oleh tuan rumah. (Abu daud).

4. Boleh menghadiri undangan dengan menyertakan teman, walaupun teman itu tidak diundang. (Bukhari, Abu daud, Baihaqi).

5. Sebaikya janganmenghadiri undangan orang fasik atau undangan yang didalamnya ada kemaksiatan. (Thabrani, Baihaqi)ADAB MENENGOK ORANG SAKIT


1. Keuntungan bagi orang yang menengok orang sakit adalah ia akan dijauhkan dari neraka sepanjang 7 tahun perjalanan. ( Abu Daud )

2. Pahala lainnya bagi orang yang menengok orang sakit adalah bila menengoknya di pagi hari maka 70.000 malaikat akan mendo`akan maghfirah untuk si penengok sampai sore hari dan jika menengoknya di sore hari maka 70.000 malaikatakan mendo`akan mahgfirah sampai pagi hari.

3. Disunnahkan agar berwudhu dahulu sebelum menengok orang sakit, Rasulullah saw melakukannya setiap mau menengok orang sakit.(Abu Daud)

4. Membezuk saudara kita yang sakit hendaklah dengan hati yang benar-benar ikhlash semata-mata karena Allah swt. ( Abu Daud). Jangan membezuk dikarenakan mengharap sesuatu selain Allah swt, baik karena jabatan, misalkan yang sakit adalah bos atau pimpinan kita, ataupun karena meresa tidak enak pada keluarga yang sakit..

5. Sebaiknya pergi menjenguk orang yang sakit dengan jalan kaki. Rasulullah saw biasanya menjenguk orang yang sakit tidak mengendarai unta ataupun keledainya. (Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud). Ini tergantung pada keadaan kita, tidak ada salahnya pergi membezuk dengan menaiki kendaraan, jika keadaan tidak memungkinkan, yang jelas dengan berjalan kaki memberikan nilai yang tersendiri bagi yang melakukannya.

6. Dibolehkan membezuk orang non muslim yang sedang sakit.(Bukhari, Nasa`I, Abu Daud ). Hal ini semata-mata untuk tujuan da`wah, dengan harapan dengan kita menjenguknya ketika sakit menunjukkan akhlak kita sebagai muslim.

7. Dibolehkan membzuk orang yang sakit berulang kali. Rasulullah saw kadang-kadang membezuk orang yang sakit lebih dari satu kali.(Bukhari, Muslim, Nasa`I)

8. Disunahkan agar mendo`akan kesembuhan bagi sisakit.(Bukhari), Do`anya :

اَلَّهُـمَّ رَبَّ النَّـاسَ اَذْهَبِ الْبَأ ْسـَاءَ اِشْفِ اَنْتَ الشَّـافِى لاَشِفـَاءَ اِلاَّ شِـفَـاءُكَ شِـفَـاءً لاَ

يُقَـادِرُ سَقَـمـَا .

“Hilangkanlah penderitaan wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, karena Engkaulah

Dzat yang menyembuhkan. Tidak ada penyembuh kecuali penyembuh-Mu, penyem-

Buh yang tidak meninggalkan penyakit.” (Bukhari).

9. Disunnahkan agar membacakan sutah Yasiin kepada yang sakit, jika sudah terlalu parah. Sebagian riwayat menyatakan bahwa surat Yasiin bisa dijadikan sebagai penyembuh bila dibacakan di atas orang yang sakit.(Nasa`I, Ibnu Majah, Abu Daud ).

10. Sebaiknya duduk dekat si sakit dengan menyertakan kepedihan kita atas musibah yang menimpanya. (Bukhari, Muslim, Nasa`I). Tidak baik menengok orang sakit dengan menampakkan rasa senang atas penyakit yang dideritanya atau kita tidak mengambil peduli dengan sakitnya.

11. Ketika menengok jangan lupa menasehati yang sakit agar bersabar dalam menghadapi penderitaannya. (Bukhari,Muslim, Nasa`I).

12. Dianjurkan agar membuat makanan dan membawanya untuk yang sakit dan keluarganya. (Bukhari, Muslim, Ibnu Majah).

13. Jika sedang membezuk, kemudian tiba waktu shalat.\, maka sebaiknya shalat dengan berjamaah.

14. Yang menengok hendaknya mengucapkan kepada yang sakit :

لاَبَـأ ْسَ, طَـهُـوْرًا اِنْ شـَاءَالله َ .

“ Tidak apa-apa, InsyaAllah yang kamu alami adalah membersihkan jiwamu.”

Perkara tersebut disamping akan menghibur hati si sakit sekaligus jiga sebagai do`a

Kita untuknya.

15. Disunnahkan agar meletakkan tangan di atas dahi yang sakit sambil mendo`akan kesembuhannya.

16. Jangan sekali-kali membuat keributan atau kebisingan di dekat si sakit. Si sakit berhak menyuruh keluar orang yang menengoknya kapan saja bila ia tidak menyukai kedatangannya. (Bukhari)

17. Boleh membawa anak yang sakit kepada orang yang sholeh, ulama ataupun wali Allah untuk di do`akan oleh orang sholeh tersebut. (Bukhari).ADAB BERMAIN, BERCANDA DAN HIBURAN


Permainan yang dibolehkan

1. Dibolehkan mengadakan perlombaan :

? Balap unta

? Balap kuda ( Rasulullah saw mempunyai kuda yang selalu menang dalam lomba)

? Balap lari. ( Rasulullah saw biasa berlomba lari dengan `Aisyah r.ha, istrinya)

? Memanah

2. Dalam lomba di bilehkan memberikan hadiah kepada pemenang(Ahmad)

3. Dibolehkan bermain gulat. Rasulullah saw biasa bermain gulat dengan Rukanah (ketika itu belum masuk Islam). (Abu Daud).

4. Dibolehkan bermain anggar atau perang-perangan (Bukhari,Muslim)

5. Dibolehkan bersya`ir atau berpuisi selama tidak memuji manusia atau makhluk lainnya. Akan tetapi walaupun dibolehkan lebih baik diisi dengan membaca al-Qur an atau dzikrullah (Al-Qur an, Hadits)

6. Boleh bermain ayunan (Bukhari, Muslim, Nasa`I)


Permainan yang tidak dibolehkan

1. Tidak dibolehkan menyembunyikan barang orang lain baik hanya sekedar bermain-main apalagi sungguhan.(Abu Daud)

2. Jangan sekali-kali mengejutkan atau membuat kaget orang lain walaupun hanya bercanda ( Abu Daud)

3. Biasanya nyanyian akan menimbulkan kemunafikan dalam hati. Maka sebaiknya meninggalkan nyanyian yang akan melalaikan kita dari mengingat Allah swt.

4. Tidak diperbolehkan bermain seruling ataupun hanya mendengarkannya. Disunnahkan jika mendengar suara seruling agar menutup telinga. Rasulullah saw melarang memainkannya dan tidak suka mendengarkannya. (Abu Daud).

5. Jangan bermain yang laki-laki menyerupai wanita atau meniru seperti wanita atau sebaliknya. (Abu Daud).

6. Tidak diperbolehkan bermain dadu, halma, ular tangga dan sejenisnya. Rasulullah saw telah melarang bermain denagannya. (Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud).

7. Tidak dibolehkan bermain catur (Tirmidzi, Ahmad)

8. Jangan bermain di tempat pemandian yang didalamnya bercampur antara laki-laki dan perempuan.(Abu Daud, Ibnu Majah).

9. Diharamkan berbohong walaupun dalam bercanda atau bergurau. Celaka bagi seseorang yang senagaja berdusta agar orang-orang tertawa (Bukhari, Muslim).TANDA – TANDA HIDAYAH ADA DALAM DIRI KITA


1. Merasa menjadi hamba ( rendah hati )

2. Jalan pada amalan ( Basiroh )

3. Tujuan hidup untuk akhirat


Kata Maulana Ilyas harus ada niat : Seluruh hidup, seluruh harta, seluruh diri untuk Allah swt.


Supaya Allah swt tetapkan hidayah :

1. Jangan lihat keburukan orang lain dan lelaki yang bukan muhrim.

2. Untuk ishlah : Semua perintah Allah swt anggaplah belum tahu dan beru mendengar.

3. Ada fikir, ada risau seperti Rasulullah saw,

? Bagaimana umat sekarang

? Bagaimana amalan Rasulullah saw hidup di seluruh alam.

? Bagaimana usaha nabi hidup di seluruh alam.

Untuk dapatkan ini hendaklah maksud Nabi menjadi maksud hidup kita.

? Kita hidup untuk Da`wah, Da`wah sampai mati, Mati dalam Da`wah.


Asbab turunnya Hidayah :

1. Ada rasa ingin tahu ( mujahadah )

2. Ikut perintah Allah swt

3. Amalkan Sunnah.

4. Ada sifat ikram.


ASBAB TURUNNYA HIDAYAH


1. - Talab / rasa ingin tahu

- Perintah Allah swt (mujahadah) / hijrah

- Amalkan sunnah Rasul

- Ikrom

2. Ikut Sunnah : Pakaian, Kelakuan, perjalanan ( da`wah, taqbir )

3. Mujahadah terbagai 3 :

? Mujahadah badani, hendaknya kurangi makan, minum, rehat / tidur dll.

? Mujahadah Nais, hendaklah banyak shalat, ibadah-ibadah sunah.

? Mujahadah kubra, dari gangguan syetan manusia dan syetan iblis, sabar dan tabah atas desakannya.KELEBIHAN ORANG YANG AMALKAN SUNNAH RASULULLAH SAW


Orang yang dalam hidupnya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulukkah saw sejak ia bangun tidur sampai tidur kembali, maka orang tersebut akan mendapatkan 4 keuntungan di dunia dan 4 keuntungan akhirat.

4 keuntungan di dunia :

1. Dia disayangi orang di dunia

2. Dia ditakuti musuh / syetan

3. Hidup akan diberkahi

4. Agama tidak akan tercemar.


4 Keuntungan di Akhirat :

1. Dikubur kita mengenal wajah Rasulullah saw

2. Rasulullah saw memberisa syafaat pada orang yang selalu hidupkan sunnah

3. Rasulullah saw mengenal kita di padang mahsyar

4. Bertetangga deangan Rasulullah saw


Kelebihan Sunnah :

1. Dalam sunnah ada kejayaan

2. Mempunyai daya kekuatan luar biasa

3. Dapat sifat ikram

4. Sunnah perbuatan kita telah mentauhidkan Allah swt

5. Mempunyai nur ( memberi hidayah pada rang lain )


Kelebihan orang yang memakai purdah / hijab :

1. Allah swt tingkatkan nur wajah 13 x ganda dari wajah asli.

2. Di akhirat Allah swt akan tingkatkan kecantikannya 70 x ganda dari kecantikan bidadari La aiba. Seorang bidadari yang Allah swt ciptakan dengan tangan-Nya sendiri

3. Di surga ada pasar hari Jum`at, orang semua pergi menjumpai Allah swt, tetapi orang yang pakai purdah di dunia ditemui Allah swt lagsung ke kamar- kamarnya.


5 fardhu atas wanita :

1. Kekal dalam iman

2. Hijab ( kecuali bersama muhrim )

3. Jaga kehormatan / harta suami

4. Layani suami

5. Rendahkan suara


2 fardhu atas laki-laki :

1. Kekal dalam iman

2. Tutup aurat dari pusat ke lutut


Turun Hidayah melalui :

1. Mujahadah

2. Hijrah

3. Amalkan sunnah

4. Ikrom


Cuci 4 Perkara dengan 4 perkara :

1. Cuci wajah dengan air mata

2. Cuci lidah dengan dzikir

3. Cuci hati dengan taqwa

4. Cuci dosa dengan taubat


4 Kebaikan mulut :

1. Diam

2. Senyum

3. Dzikir

4. Da`wah

Seseorang sampai kepada Allah swt melalui :

1. Makan ketika telah lapar

2. Tidur ketika sudah mengantuk

3. Bicara ketika sangat perlu


5 Perkara yang timbul dari menghidupkan usaha da`wah :

1. Muhabbah / kasih sayang

2. `Izzah / kehebatan Islam

3. Do`a makbul

4. Semua makhluk khidmat untuk orang Islam

5. Orang kafir jadi hamba orang Islam

Banyak tertawa akan menyebabkan

1. Keras hati

2. Hilang nur

3. Bunuh kekuatan rohani

4. Lupa pada Allah swtDO`A – DO`A MASNUNAH


1. Do`a bentang sajadah : وَاَّـخَـذُوْامِنْ مَـقَـامِ اِبْرَاحِيْـمَ مُـصَلَّى .

2. Do`a memakai mukena :بِرَحْمَتِكَ يَـااَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ . اَلَّـهُمَّ لُـبُسُوْ لِبَـاسُ تَّقْوَا

3. Do`a membuka mukena : وَاَمِنِّى يَـاسَلاَمُ يَـا مُؤ ْمِنِيْنَ .

4. Do`a memakai kerudung : اَلَّهُمَّ ا سْتُرْ عَوْرَاتِى وَاَمِنْ رَوْعَـاتِى .

5. Do`a memasang kancing baju dari bawah – atas : وَيُثِبِّتْ اَقْدَا مَكُـمْ .

6. Do`a agar dapat hidayah ketika orang melihat kita : اّلَّهُمَّ هْدِى لِمَنْ رَآنَـا .

7. Do`a urut janggut suami : اَمَنْـتُ بِـاللهِ وَاَمَنْـتُ بِـالْقَدْرِ .

8. Do`a melihat wajah Rasulullah saw sebelum mati :

مَرْحَبًـا بِذِكْرِاللهِ تَعَـالَى كُرَّتَ اَعْيُوْنِنَـا بِكَ يَـا رَسُوْاُاللهِ .

“ Baca setiap kali mendengar azan ketika lafadz Muhammadarrasulullah 3x, kemudian

hembuskan ke belakang tangan jempol keduanya lalu kucek mata.”

9. Do`a melihat suami / yang baik-baik : اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى بِنِعْمَتِـهِ تَتِمَّ الصَّـالِحِيْنَ .

10. Do`a minum susu : اَلَّهُمَّ بَـارِكْ لَنَـا فِيْهِ وَزِدْنَـا مِنْـهُ .

11. Do`a Makan / minum yang manis : اَلَّهُمَّ ارْزُقْـنَـا حَلاَوَةَ اْلاِيْمَـانِ .

12. Do`a Pakai baju :

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي كَسَـانِى مَـااُوَارِى بِـهِ عَوْرَتِي وَاَتَجَمَّلُ بِـهِ فِي حَيَـاءِى .

13. Do`a buka baju : بِسْمِاللهِ الَّذِى لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَ .

14. Do`a menyisir rambut : اَلَّهُمَّ فِي كُلِّى شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ زَاَعُوْذُبِـكَ مِنَ النَّـارِ .

15. Do`a melihat cermin : اَلَّهُمَّ اَنْـتَ حَسَّنْـتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُـلُقِى .

16. Do`a melihat orang tersenyum : اَضْحَـكَ الله ُ سِنَّـكَ .

17. Doa melihat darah haid pertama : اَلْحَمْـدُ ِللهِ عَلَى كُلِّ حَـالٍ زَسْتَغْفِرُالله َ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ .

Fadhilah :

? Terbebas dari azab kubur

? Terbebas dari huru hara kiamat

? Mudah menyeberangi titian shirath

? Dapat pahala 40 syuhada.


18. Do`a lahir bathin baik : اَلَّهُمَّ جْعَلْ سَرِيْرَتِى خَسْرًامِّنْ عَلَى نِيَتِى وَاجْعَلْ عَلاَ نِيَتَى صَـالِحَـةً .

19. Do`a pengampunan untuk orang-orang Islam, baca 25 / 27 x maka akan digolongkan pada

orang-orang “ Mustajabud Dawat “ (orang-orang yang do`anya pasti diterima) :

اَلَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِلْمُؤ ْمِنِيْنَ وَالْمُؤ ْمِنَـاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَـاتِ .

20. Do`a pelembut hati : يَـا لَطِـيْفٌ

21. Do`a agar tidak ngantuk : اَلَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِـكَ مِنْ عَيْنٍ رَ تَسْبَـعُ مِنَ النَّوْمِ .

22. Do`a pakai siwak : اَلَّهُمَّ طَهِّرْ فَمِى وَنَوِّرْ قَلْبِي وَطَهِّرْ بَدَنِى وَحَرِّمْ جَسَدِى عَلَى النَّـارِ .

23. Do`a menyimpan barang : وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَـآءُ بِغَيْرِ حِسَـابٍ .DO`A PAGI PETANG DAN FADHILAHNYA


? Semua dosa dihapuskan, walaupun sebanyak buih dilautan :

اَسْتَغْـفِرُالله َ الَّذِى لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَ تُـوْبُ اِلَيْـهِ ( 3× )

? Terjaga dari penyakit kusta / lepra, gila, buta dan lumpuh ( badan mati separuh ) seumur hidup :

سُبْحَـانَ اللهِ الْـعَظِيْمِ زَبِحَمْدِهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِـااللهِ ( 3× )

? Terjaga dari api neraka : اَلَّهُمَّ أََ َجِرْنِى مِنَ النَّـارِ ( 7× )

? Dituliskan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, ditingkatkan 10 derjat, mendapatkan pahala memerdekakan 10 hamba sahaya dan terjaga dari syetan dan perkara yang dibenci :

لاَاِلَهَ اِلاَّالله ُوَحْدَهُلاَ شَرِيْكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِسْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ .( 10× )

? Terjaga dari musibah yang tidak di duga :

بِسْمِ اللهِ الَّـذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِـهِ شَيْءٌ فِى اْلاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَـاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَـلِيْـمٌ ( 3× )

? Mendapatkan Ridha Allah swt di hari kiamat :

رَضِيْتُ بِـااللهِ رَبَّـا وَبِـاْلاِسْلاَمِ دِيْنَـا وِبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً نَبِيـًّا (3× )

? Allah swt akan mencukupi kebutuhan dunia dan akhirat :

حَسْبِيَ الله ُ , لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَـظِيْـمِ (7× )

? Sayyidul istighfar ( mendapat tiket jaminan masuk surga ) :

اَلَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَاِلَهَ اِرَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنـَا عَبْدُكَ وَاَنـَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مـَاسْتَـطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَـا

صَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ أ َبُوْءُبِذَنْبِى فَـاغْفِرْلِى فَـاِنَّـهُ لاَ يَغْفِرُ الذُنُوْبِ اِلاَّ اَنْتَ ( 1× )

? Mensyukuri nikmat siang dan malam :

اَلَّهُمَّ مَـاأ َصْبَحَ \ اَمْسَىبَى مِنْ نِعْمَةِ اَوْبِـأ َحَدٍ مِنْ خَتِكَ فَمِنْـكَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَـكَ فَلَكَ الْحَمْدُ

وَلَكَالشُّكْرُ ( 1× )

? Terjaga dari jin dan makhluk halus :

اَيَـةُ الْكُرْسِى _ حم , تَنْزِيْلُ الْكِتَـابِ مِنَ الله ِ الْعَزِيْزُ الْعَليْمٌ , غَـافِرِالذَّنْبِ وَقَـابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَـابِ

ذِى الطّول لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (1× )

? Mencukupkan untuk setiap pekerjan :

سورت الاِخْلاَص _ الفلاق _ النّـاس ( 3× )

? Hutang terlunasi dan menjauhkan segala kesusahan :

اَلَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِـكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِى وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذًبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ

وَاَعُوْذُ بِكَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَـالِ ( 1× )

? Terjaga dari musibah dan bencana :

سُبْـحَـانَ الله ِوَبِحَمْدِهِ لاَقُوَّةَ اِلاَّبِـاللهِ مَـاشَـاءَالله ُ كَـانَ وَمَـالَمْ يَشَأ ْلَمْ يَكُنْ , اَعْلَمُ اَنَّ الله َ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ الله َ قَـدْ اَحَـاطَ بِكُلِّ شّيْءٍ عِلْمَـا ( 1× )

? Mendapatkan do`a dari 70.000 malaikat dan mendapatkan pahala mati syahid :

اَعُوْذُبِـاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَـانِ الرَّجِيْمِ (3× ) هُوَ الله ُ الَّذِى لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَـالِمُ الْغَيْبِ

وَالشَّهَـادَةِ ÷ثوَالرَّحْمَـانُ الرَّحِيْمِ هُوَ الله ُ الَّذِى لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤ ْمِنُ

الْمُهًيْمِنُ الْعَزِيْزُالْجَبَّـارَ الْمُتَكَبِّـرُ سُبْحَـانَ اللهِ عِمَّـا يُشْرِكُوْنَ هُوَ الله ُ الْخَـالِقُ الْبَـارِءُالْمُصَوِّرُلَهُ

اْلاَسْمَـاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَـافِى السَّمَواتِ وَاْلاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْـمُ ( 1× )

? Seluruh tubuh diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan ampunan :

اَلَّهُمَّ اِنِّى اَصْبَحْتُ \ اَمْسَيْتُ اَشْهَدُكَ وَاَشْهَدُ حَمْلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَ ءِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللهِ لاَاِلَهَ

اِلاَّاَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ (4× )

? Do`a sayyidina Anas r.a untuk menjaga diri, harta, agama dan keluarga dari bahaya :

بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِى وَدِىنِى . بِسْمِ اللهِ عِلَى اَهْلِى وَمَـالِى وَوَلَدِى . بِسْمِ اللهِ عَلَى مَـاأ َعْطَـانِى الله ُ

اَلله ُ رَبِّى لاَ اُشْرِكُ بِـهِ شَيْأ ً . اَلله ُ اَكْبَـارُ وَاَعَزَّ وَجَلَّ وَاَعْظَمُ مِمَّـا اَخَـافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ جَـارُكَ

وَجَلَّ ثَنَـأوُكَ وَلاَاِلَهَ غَيْرُكَ . اَلَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَـانِ مَرِيْدِ وَمِنْ شَرِّكُلِّ

جَبَّـارِ عِنْدِ . فَـاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ الله ُ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْـمُ . اِنَّ

وَلِيِّيَ الله ُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِتَـابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّـالِحِيْـنَ ( 1× )

? Untuk menyempurnakan kekurangan dalam dzikir dan wirid :

فَسُبْحَـانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ . وَلَـهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَعَشِيًـا وَحِيْنَ

تُظْهِرُوْنَ . يُخْرِجُ الْحَيَّى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى اْلاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَـا وَكَذَالِكَ

تُخْرِجُوْنَ ( 1× )

? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw :

صَلَـوَاتُ _ 1.× _

K

24 محرّام 1428